Kannattavuusselvitys

Keliber Oy:n litiumprojektin päivitetty lopullinen kannattavuusselvitys on valmistunut. Nykyisten oletusten ja tietojen pohjalta laaditut projektin taloudelliset laskelmat sekä analyysi osoittavat, että Keliberin litiumprojekti on selkeästi kannattava.

Päivitetystä lopullisesta kannattavuusselvityksestä 28.2.2019 pidetyn videokonferenssin tallenteeseen sekä konferenssin diaesitykseen voit tutustua alla olevien linkkien kautta.

Päivitetyn kannattavuusselvityksen tiivistelmä

Päivitetyn kannattavuusselvityksen tiivistelmässä kuvataan arviot yhtiön mineraalivarannoista ja malmivaroista, litiummarkkinoiden sekä litiumhydroksidin hintojen kehittymisestä, litiumprojektin investointi- ja operointikustannuksista sekä projektin teknistaloudellisesta toteutettavuudesta.

Tiivistelmässä kuvataan myös suunniteltu malminlouhinta ja rikastus, rikasteen lämpökäsittely ja akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotantoprosessi sekä projektin laajat ympäristöselvitykset ja vaikutusarvioinnit.

Päivitetyn lopullisen kannattavuusselvityksen englanninkieliseen tiivistelmään voi tutustua tarkemmin täällä:

Päivitetyn DFS:n videokonferenssin 28.2.2019 nauhoite