Edistämässä ilmastoystävällistä kehitystä

Keliberin vastuullisuuskatsaus 2021

Esimerkiksi työturvallisuus, vesienhallinta, CO2-päästöjen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ovat olennaisia aiheita joista kerromme katsauksessa.

Tutustu katsaukseen

Päivitetty kannattavuusselvitys osoittaa Keliberin kannattavuuden olevan vahva

Kannattavuusselvitys vahvistaa hankkeen vakaan taloudellisen ja teknisen toteutettavuuden.

Lue lisää

Rakentaminen

Rakentamisen valmistelevat työt on aloitettu. Tutustu litiumhankkeen rakentamisvaiheeseen ja rekisteröidy palveluntarjoajaksi.

Lue lisää rakentamisvaiheesta

Suomen kallioperän mineraalivaroista akkulaatuista litiumhydroksidia

Keliber on suomalainen kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti akkulaatuista litiumhydroksidia omista malmivaroista vuonna 2024. Tuotettamme tarvitaan litiumioniakuissa, jotka mahdollistavat liikenteen sähköistämisen, uusiutuvan energian varastoinnin ja digitalisaation nopeutumisen. Työmme edistää ilmastoystävällistä kehitystä.