Edistämässä ilmastoystävällistä kehitystä

Litiumkemiantehtaan YVA-selostuksen ajantasaistamisen webinaari

Katso video Kokkolan kemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointi webinaarista ja kuuntele litiumprojektin viimeisimmistä edistysaskeleista (linkki ohjaa YouTubeen).

Suomen kallioperän mineraalivaroista akkulaatuista litiumhydroksidia

Keliber Oy on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden kasvaviin tarpeisiin. Tuotettamme voidaan käyttää muun muassa sähköistyvän liikkumisen ja energian varastointiin tarkoitettujen akkujen valmistuksessa. Tavoitteenamme on olla Euroopan ensimmäinen erittäin puhtaita litiumkemikaaleja omista malmivaroistaan tuottava yhtiö. Vastuullisuus on kaiken työmme lähtökohta ja toimintamme perimmäinen tarkoitus on edistää ilmastomyönteistä kehitystä.