Keliber Facebookissa

Mineraalivarannot ja malmivarat

Malmivara-arviot on julkaistu päivitetyn kannattavuusselvityksen yhteydessä 28.2.2019. Viimeisin päivitetty mineraalivarantoarvio on julkaistu 16.5.2018.

Arviot ovat laatineet Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM). Arviot on laadittu JORC -koodin (2012) mukaisesti. Molemmat mainitut henkilöt ovat Joint Ore Reserves Committeen (JORC) määritelmän mukaisen pätevyyden omaavia henkilöitä (Competent Person).

Mineraalivarantoarvio (miljoonaa tonnia) toukokuu 2018
Syväjärvi Rapasaari Länttä Outovesi Emmes Leviäkangas Yhteensä
Mt LiO% Mt LiO% Mt LiO% Mt LiO% Mt LiO% Mt LiO% Mt LiO%
Mitatut 0,79 1,32 0,42 1,09 1,21 1,24
Osoitetut 1,38 1,20 4,43 1,13 0,91 1,02 0,28 1,42 1,08 1,22 0,19 1,14 8,26 1,15
Yhteensä 2,17 1,24 4,43 1,13 1,33 1,04 0,28 1,42 1,08 1,22 0,19 1,14 9,47 1,16
Mahdollinen 0,06 0,90 0,17 1,46 0,30 0,90 0,53 1,08
Yhteensä 10,00 1,16
Malmivara-arvio (miljoonaa tonnia) helmikuu 2019
Avolouhos varannot Syväjärvi Rapasaari Länttä Outovesi Emmes Yhteensä
kt LiO% kt LiO% kt LiO% kt LiO% kt LiO% kt LiO%
Todetut 735 1,25 168 1,09 903 1,22
Todennäköiset 1027 1,12 2448 0,99 96 0,93 222 1,06 3794 1,03
Yhteensä 1762 1,17 2448 0,99 263 1,03 222 1,06 4696 1,07
Maanalaiset varannot Syväjärvi Rapasaari Länttä Outovesi Emmes Yhteensä
kt LiO% kt LiO% kt LiO% kt LiO% kt LiO% kt LiO%
Todetut 243 0,83 243 0,83
Todennäköiset 1081 1,09 583 0,85 856 1,01 2520 1,01
Yhteensä 1081 1,09 826 0,85 856 1,01 2763 0,99
Varannot yhteensä Syväjärvi Rapasaari Länttä Outovesi Emmes Yhteensä
kt LiO% kt LiO% kt LiO% kt LiO% kt LiO% kt LiO%
1762 1,17 3529 1,02 1090 0,89 222 1,06 856 1,01 7459 1,04

Mineraalivarannot on arvioitu käyttäen cut-off rajana 0,5 % Li₂O. Malmivarat sisältyvät mineraalivarantoihin.

Laskelmissa on käytetty louhinnassa malmitappiona 5 % ja sivukivilaimennuksena 15 % kaikkien arvioitujen malmivarojen osalta. Malmivarat on laskettu käyttäen cut-off rajana 0,5 % Li₂O. Malmivarat (todetut + todennäköiset) ovat yhteensä 7,408 miljoonaa tonnia / 1,04 % Li₂O. Yhtiön louhinta tapahtuu avolouhoksissa ja maanalaisissa kaivoksissa. Malmivara-arviota tehtäessä ei ole otettu huomioon mahdollisia (Inferred) mineraalivarantoja.

JORC 2012 tarkoittaa Australian, Uusi-Seelannin ja Uusi-Guinean markkinoille laadittua käytäntökoodistoa, joka asettaa vähimmäisstandardit malminetsintätulosten, mineraalivarantojen ja malmivarojen julkiselle raportoinnille. Viimeisin JORC-koodistoversio julkaistiin vuonna 2012, ja sitä käytetään laajalti malminetsintä- ja kaivosaloilla kautta maailman. Lisää tietoja saatavilla web-osoitteesta: www.jorc.org.