Mineraalivarannot ja malmivarat

Ensimmäiset viitteet litiumpitoisen mineraalin, spodumeenin (LiAlSi2O6), esiintymisestä Kaustisen alueen kallioperässä saatiin Nikulan kylästä vuonna 1959. Löydön seurauksena Suomen Mineraali Oy käynnisti alueella malminetsintäohjelman, jonka tuloksena paikannettiin Emmesin, Jänislammen ja Läntän litiumesiintymät.

Kaustista ja sen lähialueita on sittemmin tutkittu eri vuosikymmeninä useassa eri vaiheessa. Nykyään yli 500 km² laajuiselta, Keski-Pohjanmaan litiumprovinssiksikin kutsutulta alueelta tunnetaan yli kymmenen erillistä litiumesiintymää. Näistä merkittävimmät ovat Keliberin hallussa olevat Syväjärven, Rapasaaren, Läntän, Emmesin, Outoveden ja Leviäkankaan esiintymät.

Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi sijoittuu Kaustisen, Kokkolan, Halsuan, Kruunupyyn sekä Toholammin kuntien alueille ja sen litiumvarannot on arvioitu Euroopan merkittävimpien joukkoon kuuluviksi.

Mineraalivarannot

Keliberin JORC 2012 -luokittelun mukaiset mitatut ja osoitetut mineraalivarannot, käyttäen 0,50 % Li₂O cut-off -arvoa, ovat yhteensä 13,69 miljoonaa tonnia. Mukaan lukien mahdolliset mineraalivarannot ovat yhtiön mineraalivarannot yhteensä 15,62 miljoonaa tonnia. Mineraalivarantojen Li₂O-pitoisuus on 1,05 %.

JORC 2012

JORC 2012 tarkoittaa Australian, Uusi-Seelannin ja Uusi-Guinean markkinoille laadittua käytäntökoodistoa, joka asettaa vähimmäisstandardit malminetsintätulosten, mineraalivarantojen ja malmivarojen julkiselle raportoinnille. Viimeisin JORC-koodistoversio julkaistiin vuonna 2012, ja sitä käytetään laajalti malminetsintä- ja kaivosalalla kautta maailman. Lisää tietoja saatavilla web-osoitteesta: www.jorc.org.

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto Keliberin JORC 2012-luokittelun mukaisista arvioiduista mineraalivarannoista.

Keliberin kaikkien esiintymien arvioidut mineraalivarannot (JORC 2012)

Syväjärvi

Rapasaari

Länttä

Outovesi

Emmes

Leviäkangas

Yhteensä

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mitatut

1,542

1,33

2,343

1,09

0,422

1,09

4,307

1,18

Osoitetut

1,167

1,07

5,762

0,96

0,906

1,02

0,281

1,43

1,076

1,22

0,190

1,14

9,382

1,03

Yhteensä

2,709

1,22

8,105

1,00

1,328

1,04

0,281

1,43

1,076

1,22

0,190

1,14

13,689

1,07

Mahdolliset

0,118

0,79

1,537

0,91

0,278

0,90

1,933

0,90

Yhteensä

2,827

1,20

9,642

0,98

1,328

1,04

0,281

1,43

1,076

1,22

0,468

1,00

15,622

1,05

TAULUKKO: Mineraalivarannot sisältävät malmivarat.

Syväjärven ja Rapasaaren mineraalivarantoarvion on laatinut ja raportoinut Payne Geological Services Pty Ltd. Muiden esiintymien (Länttä, Outovesi, Emmes ja Leviäkangas) mineraalivarantoarviot ovat laatineet Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM). Kaikki arviot on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).

Malmivarat

Keliberin arvioidut todetut ja todennäköiset malmivarat, käyttäen 0,40 % Li₂O cut off -arvoa avolouhittaville varoille ja 0,40-0,70 % Li₂O cut off -arvoa maanalaisille varoille, ovat yhteensä 12,302 miljoonaa tonnia keskipitoisuudella 0,94 % Li₂O.

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto Keliberin JORC 2012-luokittelun mukaisesti arvioiduista malmivaroista.

Keliberin kaikkien esiintymien arvioidut malmivarat (JORC 2012) 31.8.2021

Syväjärvi

Rapasaari

Länttä

Outovesi

Emmes

Yhteensä

Avolouhittavat

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Todetut

1,433

1,18

2,140

0,98

0,168

1,09

3,741

1,06

Todennäköiset

0,491

0,97

4,870

0,87

0,096

0,93

0,222

1,06

5,679

0,89

Avolouhittavat yhteensä

1,924

1,13

7,010

0,90

0,263

1,03

0,222

1,06

9,419

0,96

Maanalaiset

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Todetut

0,280

0,91

0,243

0,83

0,523

0,87

Todennäköiset

0,920

0,77

0,583

0,85

0,856

1,01

2,359

0,88

Maanalaiset yhteensä

1,200

0,80

0,826

0,85

0,856

1,01

2,882

0,88

Malmivarat yhteensä

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Todetut

1,433

1,18

2,420

0,97

0,411

0,94

4,264

1,04

Todennäköiset

0,491

0,97

5,790

0,85

0,679

0,86

0,222

1,06

0,856

1,01

8,038

0,88

Malmivarat yhteensä

1,924

1,13

8,210

0,89

1,090

0,89

0,222

1,06

0,856

1,01

12,302

0,94


Malmivara-arviot on laatinut AFRY / Pöyry Finland Oy, Ville-Matti Sepän FM (geologia) valvoessa arvion laatimista EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä. Arvio on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).TAULUKKO: Rapasaaren esiintymän maanalaisten malmivarojen arvioinnissa on Li₂O cut off -arvona on käytetty 0,45 prosenttia. Läntän ja Emmesin esiintyminen maanalaisten malmivarojen arvioinnissa Li₂O cut off -arvona on käytetty 0,70 prosenttia. Pyöristyksistä johtuen taulukoissa esitettyjen malmivaralukujen summat eivät aina täsmää.