Keliber Facebookissa

Mineraalivarannot ja malmivarat

Mineraalivarannot

Yhtiön JORC-koodin (2012) mukaisesti arvioidut mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat yhteensä 11,767 miljoonaa tonnia käyttäen 0,50 % Li₂O cut-off-arvoa. Mineraalivarantojen Li₂O-pitoisuus on 1,10 %. Huomioiden myös mahdolliset mineraalivarannot, yhtiön mineraalivarannot ovat yhteensä 14,194 miljoonaa tonnia.

Mineraalivarantoarvio (JORC 2012)

Syväjärvi

Rapasaari

Länttä

Outovesi

Emmes

Leviäkangas

Yhteensä

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mitatut

1,542

1,33

2,011

1,13

0,422

1,09

3,975

1,20

Osoitetut

1,167

1,07

4,172

0,97

0,906

1,02

0,281

1,43

1,076

1,22

0,190

1,14

7,792

1,05

Yhteensä

2,709

1,22

6,183

1,02

1,328

1,04

0,281

1,43

1,076

1,22

0,190

1,14

11,767

1,10

Mahdolliset

0,118

0,79

2,031

1,00

0,278

0,90

2,427

0,98

Yhteensä

2,827

1,20

8,214

1,02

1,328

1,04

0,281

1,43

1,076

1,22

0,468

1,00

14,194

1,08

Syväjärven ja Rapasaaren mineraalivarantoarvion on laatinut ja raportoinut Payne Geological Services Pty Ltd. Muiden esiintymien (Länttä, Outovesi, Emmes ja Leviäkangas) mineraalivarantoarviot ovat laatineet Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM).

Mineraalivarannot sisältävät malmivarat.

Malmivarat

Yhtiön tuleva kaivostoiminta toteutetaan avolouhintana ja maanalaisena toimintana. Yhtiön arvioidut todetut ja todennäköiset (proven and probable) malmivarat, käyttäen 0,40 % Li2O cut off -arvoa avolouhittaville varoille ja 0,4-0,7 % Li₂O cut off -arvoa maanalaisille varoille, ovat yhteensä 9,372 miljoonaa tonnia pitoisuudella 0,98 % Li₂O.

Malmivarat Keliber Oy (JORC 2012)

Syväjärvi

Rapasaari

Länttä

Outovesi

Emmes

Yhteensä

Avolouhittavat

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Todetut

1,433

1,18

1,440

1,07

0,168

1,09

3,041

1,12

Todennäköiset

0,491

0,97

2,730

0,90

0,096

0,93

0,222

1,06

3,539

0,92

Avolouhittavat Yhteensä

1,924

1,13

4,170

0,96

0,263

1,03

0,222

1,06

6,579

1,01

Maanalaiset

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Todetut

0,340

0,89

0,243

0,83

0,583

0,86

Todennäköiset

0,770

0,86

0,583

0,85

0,856

1,01

2,209

0,92

Maanalaiset yhteensä

1,110

0,87

0,826

0,85

0,856

1,01

2,792

0,90

Malmivarat yhteensä

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Todetut

1,433

1,18

1,780

1,04

0,411

0,94

3,624

1,08

Todennäköiset

0,491

0,97

3,500

0,89

0,679

0,86

0,222

1,06

0,856

1,01

5,748

0,92

Yhteensä

1,924

1,13

5,280

0,94

1,090

0,89

0,222

1,06

0,856

1,01

9,372

0,98

Huom. Läntän ja Emmesin esiintyminen maanalaisten malmivarojen arvioinnissa Li₂O cut off -arvona on käytetty 0,70 prosenttia. Pyöristyksistä johtuen taulukoissa esitettyjen malmivaralukujen summat eivät aina täsmää.

Malmivara-arviot on laatinut AFRY / Pöyry Finland Oy, Ville-Matti Sepän FM (geologia) valvoessa arvion laatimista EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä.

Kaikki arviot on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).

JORC 2012 tarkoittaa Australian, Uusi-Seelannin ja Uusi-Guinean markkinoille laadittua käytäntökoodistoa, joka asettaa vähimmäisstandardit malminetsintätulosten, mineraalivarantojen ja malmivarojen julkiselle raportoinnille. Viimeisin JORC-koodistoversio julkaistiin vuonna 2012, ja sitä käytetään laajalti malminetsintä- ja kaivosaloilla kautta maailman. Lisää tietoja saatavilla web-osoitteesta: www.jorc.org.