Keliber Facebookissa

Mineraalivarannot ja malmivarat

Mineraalivarantoarvio1 (JORC 2012)

Syväjärvi

Rapasaari

Länttä

Outovesi

Emmes

Leviäkangas

Yhteensä

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mt

Li₂O%

Mitatut

1,542

1,33

0,422

1,09

1,964

1,28

Osoitetut

1,167

1,07

4,429

1,13

0,906

1,02

0,281

1,43

1,076

1,22

0,190

1,14

8,049

1,13

Yhteensä

2,709

1,22

4,429

1,13

1,328

1,04

0,281

1,43

1,076

1,22

0,190

1,14

10,013

1,16

Mahdolliset

0,118

0,79

0,174

1,46

0,278

0,90

0,570

1,05

Yhteensä

2,827

1,20

4,603

1,14

1,328

1,04

0,281

1,43

1,076

1,22

0,468

1,00

10,583

1,15

Malmivara-arvio (JORC 2012)

Avolouhosvarannot

Syväjärvi

Rapasaari

Länttä

Outovesi

Emmes

Yhteensä

Mt

LiO%

Mt

LiO%

Mt

LiO%

Mt

LiO%

Mt

LiO%

Mt

Li₂O%

Todetut

1,433

1,18

0,168

1,09

1,601

1,17

Todennäköiset

0,491

0,97

2,448

0,99

0,096

0,93

0,222

1,06

3,257

0,99

Yhteensä

1,924

1,13

2,448

0,99

0,263

1,03

0,222

1,06

4,858

1,05

Maanalaiset varannot

Syväjärvi

Rapasaari

Länttä

Outovesi

Emmes

Yhteensä

Mt

LiO%

Mt

LiO%

Mt

LiO%

Mt

LiO%

Mt

LiO%

Mt

Li₂O%

Todetut

0,243

0,83

0,243

0,83

Todennäköiset

1,081

1,09

0,583

0,85

0,856

1,01

2,520

1,01

Yhteensä

1,081

1,09

0,826

0,84

0,856

1,01

2,763

0,99

Malmivarannot

Syväjärvi

Rapasaari

Länttä

Outovesi

Emmes

Yhteensä

Mt

LiO%

Mt

LiO%

Mt

LiO%

Mt

LiO%

Mt

LiO%

Mt

Li₂O%

Yhteensä

1,924

1,13

3,529

1,02

1,090

0,89

0,222

1,06

0,856

1,01

7,621

1,03

1 Mineraalivarannot sisältävät malmivarat.

Käyttäen 0,50 % Li₂O cut-off-arvoa ovat yhtiön JORC-koodin (2012) mukaisesti arvioidut mitatut ja osoitetut mineraalivarannot yhteensä 10,013 miljoonaa tonnia. Mineraalivarantojen Li₂O-pitoisuus on 1,16 %. Huomioiden myös mahdolliset mineraalivarannot ovat yhtiön mineraalivarannot yhteensä 10,583 miljoonaa tonnia.

Yhtiön tuleva kaivostoiminta toteutetaan avolouhintana ja maanalaisena toimintana. Yhtiön arvioidut todetut ja todennäköiset (proven and probable) malmivarat, käyttäen 0,40 % Li2O cut off -arvoa avolouhittaville varoille ja 0,7 % Li₂O cut off -arvoa maanalaisille varoille, ovat yhteensä 7,621 miljoonaa tonnia pitoisuudella 1,03 % Li₂O.

Malmivara-arviot on laatinut Pöyry Finland Oy, Ville-Matti Sepän MSc (geologia) valvoessa arvion laatimista EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä. Syväjärven mineraalivarantoarvion on laatinut ja raportoinut Payne Geological Services Pty Ltd. Muiden esiintymien (Rapasaari, Länttä, Outovesi, Emmes ja Leviäkangas) mineraalivarantoarviot ovat laatineet Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM). Kaikki arviot on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).

JORC 2012 tarkoittaa Australian, Uusi-Seelannin ja Uusi-Guinean markkinoille laadittua käytäntökoodistoa, joka asettaa vähimmäisstandardit malminetsintätulosten, mineraalivarantojen ja malmivarojen julkiselle raportoinnille. Viimeisin JORC-koodistoversio julkaistiin vuonna 2012, ja sitä käytetään laajalti malminetsintä- ja kaivosaloilla kautta maailman. Lisää tietoja saatavilla web-osoitteesta: www.jorc.org.