Keliber Facebookissa

Geologia

Kaustisen alue ympäristöineen on ollut tunnettu spodumeenipegmatiiteistaan aina 1950- ja 1960-luvun taitteesta.

Ensimmäiset viitteet tämän litiumpitoisen mineraalin, spodumeenin, esiintymisestä Kaustisen kallioperässä saatiin Nikulan kylästä vuonna 1959. Sittemmin aluetta on tutkittu eri vuosikymmeninä useassa eri vaiheessa.

Tänä päivänä Keski-Pohjanmaan litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimpiä.