17.2.2020 | Company Announcement / Press release
Jatkuvatoimisesta pilotista akkulaatuista litiumhydroksidia

Keliberin omasta malmista toteutettu jatkuvatoiminen litiumhydroksidi pilot-koeajo ("LiOH-pilotti") osoittaa Keliberin tuotantoprosessin toimivuuden. Pilotissa tuotettiin erittäin puhdasta litiumhydroksidia.

Tammikuussa 2020 Outotecillä ajettu litiumhydroksidipilotti oli viimeinen osa yhtiön kolmivaiheista jatkuvatoimista pilot-mittakaavan koeohjelmaa. LiOH-pilotin tavoitteena oli tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidi-monohydraattia, optimoida tuotantoprosessin virtauskaaviota ja prosessiparametrejä sekä osoittaa valittu tuotantoteknologia toimivaksi.

14 päivää kestäneen jatkuvatoimisen LiOH-pilotin tavoitteet saavutettiin. Tuotteen puhtaus, joka saavutettiin yhdellä kiteytysvaiheella, oli erittäin korkea. Litiumin saanto prosessissa oli korkea ja parempi kuin mitä yhtiö on käyttänyt lopullisessa kannattavuustarkastelussa helmikuussa 2019.

Koeohjelman ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa vuoden 2019 lopussa testattiin onnistuneesti rikastus- ja kalsinointiprosessit hyvin tuloksin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin. Onnistunut koeohjelma, jossa käytettiin omaa malmiamme ja joka sisälsi kaikki prosessivaiheet, osoittaa teknologian toimivuuden ja vahvuuden. Tämä on tärkeä välitavoite ja voimme turvallisesti jatkaa prosessin yksityiskohtaista suunnittelua tämän pohjalta”, toteaa toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

”Olemme todistaneet Outotecin kanssa pystyvämme tuottamaan erityispuhdasta akkulaatuista litiumhydroksidia, tavoiteltua lopputuotettamme hyvillä saantolukemilla. Yhtiön kannalta on todella tärkeää, että voimme todentaa cleantech-prosessimme toimivaksi”, toteaa Sami Heikkinen, kemiantehtaan päällikkö.

Lisätietoja:

Manu Myllymäki, operatiivinen johtaja, Keliber Oy, puh. 040 5309 917

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 050 5991 189


17.2.2020 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut