25.3.2022 | Company Announcement / Press release
Vastikään päivitetty kannattavuusselvitys osoittaa Keliberin kannattavuuden olevan vahva

Keliberin litiumhydroksidin tuotantoon perustuvan hankkeen päivitetty kannattavuusselvitys (päivitetty DFS, Definitive Feasibility Study) vahvistaa hankkeen vakaan taloudellisen ja teknisen toteutettavuuden.

Tunnusluvut Yksikkö DFS 2022
Taloudellinen
Hankkeen investointikustannukset miljoonaa euroa 475
Nettonykyarvo (NPV) verojen jälkeen (korkokanta 8 %) miljoonaa euroa 1 228
Sisäinen korko (IRR) verojen jälkeen % 31
Takaisinmaksuaika (tuotannon alkamisesta) vuotta 3,5
Vuotuinen käyttökate keskimäärin (v. 2030) miljoonaa euroa 253
Muut
Kaivoksen toiminta-aika vuotta 16
Kokonaismalmivarat miljoonaa tonnia 12,3
Vuotuinen tuotanto tonnia/vuosi 15 000
Käyttökustannus (omasta malmista valmistettua litiumhydroksidi monohydraatti-tonnia kohden v. 2030) EUR/tonni 4 198
Tuotannon suunnitellaan käynnistyvän vuonna 2024, ja ensimmäinen kokonainen tuotantovuosi on 2026

Päivitetyssä DFS:ssä on otettu huomioon

  • Avolouhinta alueen neljässä esiintymässä: Syväjärvi, Rapasaari, Länttä ja Outovesi
  • Maanalainen kaivostoiminta Emmesin esiintymässä ja louhinnan laajentaminen maanalaiseksi Rapasaaressa ja Läntässä
  • Tavanomainen rikastusprosessi, joka koostuu murskauksesta ja jauhatuksesta mukaan lukien optinen lajittelu sekä vaahdotuksesta spodumeenirikasteen tuottamiseksi
  • Rumpu-uunissa tapahtuva rikasteen konversio alfaspodumeenista betaspodumeeniksi, ja
  • Soodaliuotus painereaktorissa ja hydrometallurginen prosessi akkulaatuisen litiumhydroksidin tuottamiseksi 15 000 tonnia vuodessa

Litiumhydroksidin kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana, mikä heijastuu litiumhydroksidin hintaennusteisiin. Päivitetyssä DFS:ssä Keliber on käyttänyt Roskill-Wood Mackenzien hintaennustetta akkulaatuiselle litiumhydroksidille. Rahoitusmallissa käytetty keskimääräinen litiumhydroksidin hinta on 24 936 USD/tonni, huomattavasti alle nykyisen hinnan, mikä on noin 70 000 USD/tonni.

”Päivitetty DFS vahvistaa Keliberin litiumhankkeen korkean laadun. Nykyisten oletusten mukaan hanke on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, ja sen taloudelliset tunnusluvut ovat houkuttelevat, mitä Keliberin omista esiintymistä saatavat malmivarat tukevat. Hankkeemme on erittäin tärkeä, jotta voimme luoda eurooppalaisen akkulaatuisen litiumkemikaalin tuotannon. Litiumia tarvitaan ilmaston lämpenemisen hidastamiseen", sanoo Hannu Hautala, Keliberin toimitusjohtaja.

”Arvolupauksemme, vastuullisesti litiumia Euroopasta, tarkoittaa litiumhankkeemme ja tulevan tuotantomme rakentamista kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Startup-yrityksenä Keliber voi rakentaa toimintaansa parhaalla saatavilla olevalla teknologialla, taata tehokkaat prosessit ja minimoida ympäristövaikutukset. Olemme myös tilanneet tutkimuksia ymmärtääksemme tulevan hiilijalanjälkemme ja miten päästöjä voisi edelleen vähentää. Tutkimukset osoittavat, että Keliberin ennustetaan olevan yksi litiumkemikaalien tuottajista, joilla on alhaisimmat Scope 1- ja Scope 2 -päästöt", Hannu Hautala jatkaa.

Mineraalivaranto- ja malmivara-arviot

Yhtiön tekemä järjestelmällinen malminetsintätyö ja syväkairausohjelma ovat tuottaneet hyviä tuloksia ja osoittavat erinomaisen malmipotentiaalin.

Lue lisää:

Keliberin suurimman litiumesiintymän malmivarat kasvoivat 55 prosenttia

Rapasaaren litiumesiintymän mitatut ja osoitetut mineraalivarannot kasvoivat yli 30 prosenttia (keliber.fi)


Tämän tiedote perustuu 1.2.2022 päivättyyn kannattavuusselvitykseen, joka pohjautuu yhtiön perusteltuihin oletuksiin sen tekohetkellä saatavilla olleen tiedon valossa. Koska sekä oletukset että tiedot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä (sisäisiä ja ulkoisia), projektin tulokset voivat poiketa päivitetyn kannattavuusselvityksen odotuksista.

Lisätietoa

Hannu Hautala, toimitusjohtaja, puh. 040 712 2432, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet


25.3.2022 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut