Keliber Facebookissa

Visio, strategia ja arvot

Keliber Oy:n tavoitteena on olla Euroopan ensimmäinen erittäin puhtaita litiumkemikaaleja omista malmivaroistaan tuottava yhtiö.

Tavoitteenamme on tuottaa omistajillemme lisäarvoa ottaen samalla huomioon toimintamme sosiaalisen hyväksynnän niin lähialueella kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

Strategia ja tapamme toimia

  • Kasvattamalla malmivarantomme riittäviksi pitkäaikaiseen tuotantoon.
  • Valmistelemalla ja kehittämällä ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta prosessiamme jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen.
  • Toimimalla ympäristöä säästävästi sekä olemalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan ja yhteisön kanssa.

Keliber on työntekijöillensä erinomainen ja turvallinen työpaikka, yhteistyökumppaneilleen ja asiakkailleen luotettava kumppani sekä yhteisölleen avoin ja keskusteleva kumppani.

Kaiken toimintamme lähtökohtana on toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sitoudumme pitämään toimintamme vaikutukset ympäristöön mahdollisimman pieninä.

Ymmärrämme, että toimintamme menestys riippuu tehokkuudesta ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta, mutta samassa määrin myös ympäröivän yhteiskunnan huomioimisesta ja sen antamasta hyväksynnästä. Teemme nyt ja jatkossa avoimesti yhteistyötä lähikylien asukkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa, jotta toimintamme vaikutukset ovat sopusoinnussa alueelle tärkeiden arvojen kanssa. Haluamme myös tukea aktiivisesti taloudellista kasvua niillä alueilla, joilla toimimme. Viestimme kaikesta toiminnastamme säännöllisesti, avoimesti ja rehellisesti.

Arvomme ja toimintatapamme tukevat strategisia tavoitteitamme ja ottavat erityisesti huomioon alueemme sosiaalisen ja luonnonympäristön erityispiirteet.