Keliber Facebookissa

Keliber lyhyesti

Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa erityispuhtaita litiumkemikaaleja erityisesti kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.

Litiumakkumarkkinat kasvavat maailmanlaajuisesti liikenteen sähköistymisen kiihtyessä ja monen teollisuudenalan akkutarpeen lisääntyessä. Keliberin pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa vuosittain 11 000 tonnia litiumkemikaaleja kasvavien litiumakkumarkkinoiden käyttöön.

Keliber omistaa useita pitkälle tutkittuja litiumesiintymiä yli 500 km² laajuisessa Keski-Pohjanmaan litiumprovinssissa. Yhtiöllä on voimassa oleva kaivoslupa Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään sekä malmienetsintälupia ja valtauksia useisiin muihin spodumeenipegmatiittiesiintymiin. Alueella on erinomainen potentiaali malmivarojen kasvattamiseen ja uusien esiintymien löytymiseen.

Keliberin omistajat ovat lähes 80-prosenttisesti suomalaisia institutionaalisia sijoittajia sekä yksityissijoittajia. Yhtiön suurimpia omistajia ovat kaivosalan sijoitusyhtiö Nordic Mining, Suomen Malmijalostus, Mine Invest ja Ilmarinen.