Keliber Facebookissa

Keliberin ympäristöluvat

Kaivostoiminnalle tarvitaan ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa.

Ympäristöluvat myöntää Aluehallintovirasto (AVI) ja lupamääräysten toteutumista valvoo alueellinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Keliber Oy:llä on voimassa olevat vuonna 2006 annetut ympäristöluvat sekä Läntän litiumkaivoksen toiminalle että Kalaveden tuotantolaitoksen toiminnalle. Lupien lupamääräysten tarkistaminen on parhaillaan vireillä aluehallintovirastossa.

Tutustu lupadokumentteihin