Keliber Facebookissa

Ympäristö

Keliberin toiminta sijoittuu Keski-Pohjanmaalle metsien ja soiden hallitsemaan maisemaan, harvaan asutulle alueelle. Luonnonympäristön ja maiseman säilyttäminen kaivosalueiden ympärillä on meille ensiarvoisen tärkeää.

Kaivostoiminnasta aiheutuu aina ympäristövaikutuksia. Kaikki toimintamme suunnitellaan ja toteutetaan siten, että luonnonvarojen käyttö on tehokasta ja pysyvät vaikutukset mahdollisimman vähäisiä.

Yhtiömme toiminta ja ympäristöpolitiikka tähtää siihen, että niin ilmaan, veteen kuin maaperään kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Nämä tavoitteet saavutamme muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

  • Kaikki työntekijämme ja alihankkijamme perehdytetään ja sitoutetaan ympäristön huomioivaan toimintatapaan
  • Käytämme energiaa ja vettä tehokkaasti
  • Toiminnassamme käytetään parasta käytettävissä olevaa teknologiaa, joka vähentää kemikaalien ja raaka-aineiden käyttöä ja kulutusta
  • Toimintamme vaikutuksia ympäristöön mitataan ja seurataan koko ajan
  • Pyrimme jatkuvaan toiminnan parantamiseen