Keliber Facebookissa

Ympäristö

Keliberin toiminta sijoittuu Keski-Pohjanmaalle metsien ja soiden hallitsemaan maisemaan, harvaan asutulle alueelle. Luonnonympäristön ja maiseman säilyttäminen kaivosalueiden ympärillä on meille ensiarvoisen tärkeää.

Kaivostoiminnasta aiheutuu aina ympäristövaikutuksia. Kaikki toimintamme suunnitellaan ja toteutetaan siten, että luonnonvarojen käyttö on tehokasta ja pysyvät vaikutukset mahdollisimman vähäisiä.

Yhtiömme toiminta ja ympäristöpolitiikka tähtää siihen, että niin ilmaan, veteen kuin maaperään kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Nämä tavoitteet saavutamme muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

  • Kaikki työntekijämme ja alihankkijamme perehdytetään ja sitoutetaan ympäristön huomioivaan toimintatapaan
  • Käytämme energiaa ja vettä tehokkaasti
  • Toiminnassamme käytetään parasta käytettävissä olevaa teknologiaa, joka vähentää kemikaalien ja raaka-aineiden käyttöä ja kulutusta
  • Toimintamme vaikutuksia ympäristöön mitataan ja seurataan koko ajan
  • Pyrimme jatkuvaan toiminnan parantamiseen

Kestävän kaivostoiminnan verkosto

Keliber on jäsen suomalaisessa Kestävän kaivostoiminnan verkostossa. Verkosto toimii kaivosalan ja sen sidosryhmien jatkuvana keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. Se kehittää ja räätälöi Suomeen sopivia työkaluja vastuullisemman ja kestävämmän kaivostoiminnan edistämiseksi sekä eri elinkeinojen välisten synergioiden hyödyntämiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi. Verkoston visiossa Suomi kehittyy kestävän kaivostoiminnan edelläkävijämaaksi, jossa ala huomioi luontoarvot, kulttuurisen ja sosiaalisen toimintaympäristön sekä muut elinkeinot.