Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia YVA-lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoitus on vähentää tai kokonaan estää suunnitellun hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia. Arviointiin voivat ja saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä.

YVA-prosessin ensimmäinen vaihe on ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma arviointia varten tehtävistä selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Varsinainen arviointityö ja arvioinnin johtopäätökset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

YVA:ssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, arvioinnin tulokset otettaan huomioon hankkeen lupaharkinnassa. YVA ei itsessään ole lupa, eikä se oikeuta toiminnan aloittamiseen.

Keliber Oy on toteuttanut kaksi YVA-menettelyä: Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin ympäristövaikutusten arvioinnin eli ns. louhos YVA:n sekä Kalaveden alueen tuotantolaitoksen YVA:n. Keliberin kolmas meneillään oleva YVA-menettely koskee Kokkolan litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointia.

Keliberin YVA-selvitykset

Litiumkemiantehtaan YVA

Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan toimintoja Kokkolan suurteollisuusalueella (KIP).

Koronapandemiasta johtuen tavanomainen avoin yleisötilaisuus on jouduttu perumaan ja kuvaus toiminnasta sekä toiminnan vaikutukset ympäristöön näytetään poikkeuksellisesti videotaltiointina.

Mielipiteesi on meille tärkeä. Voit lähettää meille viestin liittyen kemiantehtaan YVA-selostukseen yhteydenottolomakkeen kautta.

Tutustu dokumentteihin

Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin louhosten YVA

Keliber Oy:n louhosten YVA-menettelyssä ovat Kaustisen ja Kokkolan alueella sijaitsevat Läntän, Syväjärven, Outoveden, Rapasaaren ja Leviäkankaan esiintymät.
Louhosten YVA-menettelyssä tarkastellaan eri toteuttamisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia.

Tutustu dokumentteihin

Kalaveden tuotantolaitokset YVA

Yhtiön aiempi suunnitelma oli rikastaa ja jalostaa yhtiön louhoksilta louhittava malmi Kaustisen Kalaveden kylään suunnittelulla tuotantolaitoksella. Kalaveden tuotantolaitoksen YVA-menettelyssä tarkastellaan tuotantolaitoksen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden ympäristövaikutuksia.

Keliber ilmoitti toukokuussa 2020 siirtävänsä rikastamon päälouhosalueelle. Keliber tekee uuden YVA-selostuksen rikastamon ja louhosten sijoittamiseksi Kaustisen Päivänevan alueelle.

Tutustu dokumentteihin