Vaalimme vastuullista työyhteisöä

Keliberin työntekijöiden ja muiden kanssamme työskentelevien turvallisuus on tärkeintä kaikessa toiminnassamme. Haluamme varmistaa, että jokainen pääsee työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Olemme tiivis työyhteisö, jossa keskinäinen kunnioitus, arvostus ja oikeudenmukainen kohtelu sekä omasta osaamisesta huolehtiminen ovat työssä viihtymisen ja motivaation kulmakiviä. Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen.

Terveyteen ja hyvinvointiin Keliberissä on ennakoiva ote: luomme työhyvinvointia ja työkykyä edistäviä prosesseja, toimintamalleja ja kulttuuria organisaatioomme.

Arvioimme työllistävämme noin 150 ihmistä tuotantotoimintamme ollessa täydessä käynnissä. Pyrimme ensisijaisesti työllistämään paikallista työvoimaa joko suoraan tai alihankintakumppaneidemme kautta.

Rekrytoinneissa pyrimme edistämään monimuotoisuutta. Tasa-arvoa edistämme valitsemalla haastatteluihin tasapuolisesti naisia ja miehiä, jos se on hakijajoukko huomioiden mahdollista.

Tavoitteena nollalinja tapaturmissa

  • Teemme havaintoja turvallisuudesta

  • Koulutamme henkilöstöä ja kumppaneitamme.

  • Tunnistamme riskit ennen töiden aloitusta.

  • Raportoimme ja tutkimme kaikki turvallisuuspoikkeamat, tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet sekä ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta vastaavat tilanteet voidaan ehkäistä jatkossa.

Edellytämme myös kumppaneidemme sitoutuvan Keliberin turvallisuusperiaatteisiin ja turvallisiin tapoihin toimia.