Vastuullisuuskatsaus 2019

Vastuullisuuskatsaus on Keliberin yritysvastuun kokonaisuutta luotaava katsaus. Katsaus kattaa vastuullisuustyömme vuodelta 2019 sekä esittelee vastuullisuusohjelmamme.

Keliber Sustainability Excellence -ohjelmamme kuvaa vastuullisuustyömme pääteemat, tavoitteet ja mittarit. Ohjelma perustuu vuoden 2019 keväällä tehtyyn olennaisuusanalyysiin, joka on toteutettu Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeistusta soveltaen.

Kehitämme Keliberin yritysvastuu­raportointia sidosryhmien ja yhtiön tarpeiden mukai­sesti. Seuraamme yritysvastuuraportoinnin ohjeistojen ja sääntelyn kehittymistä.

Raporttia koskevat kysymykset ja tiedustelut pyydämme lähettämään osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet.