Keliber Sustainability Excellence

Keliber Sustainability Excellence

Vastuullisuus on kaiken työmme lähtökohta Keliberissä. Keliberin vastuullisuus rakentuu työmme tarkoitukselle ”Edistämässä ilmastoystävällistä kehitystä”, arvolupauksellemme ”Vastuullisesti litiumia Euroopasta” ja arvoillemme, jotka ovat avoimuus, kunnianhimo, tehokkuus ja kunnioitus. Olemme tunnistaneet sidosryhmien odotukset ja vaikutuksemme ympäristöön, ihmisiin ja talouteen ja laatineet olennaisten vastuullisuusasioiden pohjalta tavoitteellisen ja mitattavan vastuullisuusohjelman ”Keliber Sustainability Excellence”.

Ohjelman kolme pääteemaa ovat:

Keliber Sustainability Excellence -ohjelma perustuu olennaisuusanalyysiin, joka on toteutettu Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeistusta soveltaen. Olemme määritelleet kullekin tunnistetulle olennaiselle aiheelle ja niihin liittyville näkökohdille konkreettiset tavoitteet ja mittarit. Voit tutustua niihin tarkemmin vastuullisuuskatsauksessamme.

Toimintamme on tarkkaan säädeltyä ja sitä ohjaavat erilaiset lait, toimiluvat ja säännöt sekä yhtiömme arvot, periaatteet ja hyvä hallintotapa. Jokainen keliberläinen sitoutuu työssään toimimaan niiden mukaisesti. Keliberin vastuullisuustavoitteista ja vastuullisuusohjelman tuloksista vastaa toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa.

Vastuullisuuskatsaukseen