Keliberin ja Wiseon yhteisrekrytointi

Uusia malleja rekrytointeihin

Kokkolassa toimiva Wiseo Taloushallinto Oy ja Keliber ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita toinen toisilleen: Wiseo hoitaa Keliberin taloushallinnon ja työllistää siten 2-4 Wiseon työntekijää. Nyt yhteistyö tiivistyy entisestään, sillä yritykset rekrytoivat yhdessä taloushallinnon ammattilaisen, jonka osaaminen tulee olemaan molempien yhtiöiden käytettävissä.

– Haettava henkilö tulee työskentelemään sekä Wiseolla että Keliberillä, mutta juridisesti hän tulee olemaan Wiseon palkkalistoilla. Alustavan suunnitelman mukaan työntekijän aika jakautuu tasan yhtiöiden välillä ja hänellä on työpiste kummassakin yrityksessä, kertoo Wiseon toimitusjohtaja Marko Lehtonen.

Alihankkijoiden ja konsulttien työllistäminen on Keliberin kaltaiselle kasvavalle yritykselle tyypillistä, mutta yhteisen työntekijän palkkaaminen on uutta. Toimintamalli sopii Keliberille hyvin, toteaa yhtiön talousjohtaja Riku Sauso:

”Meillä on vielä tässä vaiheessa suhteellisen pieni ydinporukka ja rakennamme sen ympärille konsulteista ja asiantuntijoista koostuvan ryhmän. Tämä yhteinen rekrytointi tukee juuri tätä ajatusmallia. Paikallinen tilitoimisto, joka tuntee meidän yrityksen hyvin, on paras vaihtoehto tässä kehitysvaiheessa. Sitten kun toiminta muuttuu lopullisesti hankkeesta 150 työntekijän tuotantoyhtiöksi, rekrytoimme paljon vakituista henkilöstöä.”

Marko Lehtonen pitää yhteistä rekrytointia win-win-tilanteena, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Esimerkiksi tiedonkulku yhtiöitten välillä paranee entisestään, samoin kuin osaamisen jakaminen. Kun uusia tilanteita tulee eteen, esimerkiksi järjestelmien ja raportointien osalta, kehittävät yritykset niitä yhteisvoimin ja toisiltaan oppien.

Wiseon Marko Lehtonen (kesk.) sekä Keliberin Niklas Jansson (vas.) ja Riku Sauso uskovat, että yhteisen työntekijän palkkaaminen syventää yritysten yhteistyötä entisestään.