Asiakasrajapinnassa viihtyvä akkuasiantuntija Keliberille

Tuorein keliberiläinen on Senior Project Engineer Kari Laakkonen, joka aloitti työt yhtiössä 17. toukokuuta 2021. Hänen päätehtävänsä on Kokkolaan rakennettavan litiumkemiantehtaan prosessin suunnittelu. Laakkonen siirtyy Keliberiin ruotsalaisen Northvoltin palveluksesta, jossa hän oli suunnittelemassa katodimateriaalitehtaan rakentamista.

”Suunnitteluvaihe Northvoltissa oli juuri päättymässä, kun minulle tarjoutui mahdollisuus siirtyä Keliberille. Ajoitus työpaikan vaihtoon oli siis oikea niin entisessä paikassa kuin Keliberissäkin, jossa pääsen mukaan kehittämään vielä alkuvaiheessa olevaa hanketta ja hyödyntämään siinä omaa kokemustani alalta. Luonnollisesti myös mahdollisuus työskennellä kotikaupungissani Kokkolassa veti minua puoleensa”, luettelee Kari Laakkonen Keliberille siirtymiseen johtaneita syitä.

Laakkonen on kokenut akkualan osaaja jopa Keliberin konkareiden joukossa. Hän valmistui Oulun yliopistosta kemian maisteriksi ja työskenteli yli 20 vuotta OMG Kokkola Chemicals Oy:n eli nykyisen Freeport Cobalt Oy:n palveluksessa. Se on johtava kobolttiin perustuvien tuotteiden toimittaja, joka on palvellut kasvavaa akkuteollisuutta viime vuosituhannelta asti. Laakkosen tehtäviin ovat kuuluneet mm. tekninen asiakaspalvelu, tutkimus ja kehitys sekä laadun ja riskienhallinnan kehittäminen akkukemikaalituotantoa varten. Laatupäällikkönä hän työskenteli 11 vuotta.

”Akkukemikaaleissa tärkeintä on laatu, ja tunnetusti se on tärkeää myös Euroopan autoteollisuudelle. Tämä on hyvä lähtökohta litiumhydroksiditehtaan suunnittelutyölle, ja tulevaisuudessa, kun meillä on valmis tuote, olen mielelläni asiakasrajapinnassa kehittämässä tuotetta asiakkaita kuunnellen. Viihdyn parhaiten työympäristössä, jossa riittää haasteita, mielenkiintoisia tehtäviä ja tekemisen meininkiä”, sanoo Kari Laakkonen.