Mietteitä - Aki Manninen

Työhyvinvointia kehitetään kaikkia kuunnellen

Keliberin tavoitteena on turvallinen ja vastuullinen työyhteisö, jossa ihmisiä kohdellaan kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Kaikki yhtiössä työskentelevät sitoutuvat turvallisuustyöhön, jolla varmistetaan, että jokainen pääsee työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Nämä ovat Keliberin Eettiseen ohjeistukseen kirjattuja päämääriä, joiden avulla rakennetaan hyvän työpaikan yrityskulttuuria. Yhtiön työsuojeluvaltuutettu, geoteknikko Aki Manninen kertoo päämäärien toteutuvan hyvin:

”Keliberissä kehitetään työsuojelua ja työhyvinvointia kaikkia kuunnellen. Keskusteluyhteys toimii joka suuntaan, ja kaikilla on mahdollisuus osallistua kehittämiseen, mikä on mielestäni avain hyvinvoivan ja turvallisen työyhteisön saavuttamiseksi. Asioita on tärkeää kehittää jo tässä vaiheessa, ajatellen myöhempää suurempaa toimintaa, kun tuotanto on käynnissä.”

Aki Manninen on nykyisistä työntekijöistä yksi pisimpään talossa olleita. Hänen uransa alkoi vuonna 2010 geologian kesäharjoittelijana ja vaihtui vakituiseksi pestiksi seuraavana vuonna. Työntekijöitä oli silloin neljä, mutta kesäisin määrä kasvoi seitsemään, kun geologian opiskelijoita palkattiin avuksi tutkimaan lupaavaa litiumprovinssia.

”Olen saanut kasvaa ja oppia firman mukana, kymmenen vuoden takaisista suurista visioista ja jopa hullunrohkeudesta tähän päivään, jolloin litiumin kysyntä on kovassa kasvussa ja Keliber kehittymässä vauhdilla kohti keskisuurta teollisuusyritystä. Yrityksellä on ollut onni saada vetovastuuseen aina kuhunkin kehitysvaiheeseen sopiva henkilö ja erittäin osaavaa henkilökuntaa,” kehuu Manninen työkavereitaan.

Hyvän osaamisen lisäksi keliberiläisiä yhdistää Aki Mannisen mukaan innostus, joka kumpuaa ainutlaatuisesta mahdollisuudesta olla mukana viemässä Suomea ja muuta maailmaa kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Hän on vakuuttunut siitä, että tekijöitä löytyy myös tulevaisuudessa.

”Itse en ole koskaan ajatellutkaan vaihtavani työpaikkaa, en edes silloin, kun projekti on junnannut paikallaan. Arvostan suuresti mahdollisuutta oppia ja kehittyä, mitä yhtiö vahvasti tukee. Henkilökohtaisesti minulle on ollut tärkeää myös joustavuus työaikajärjestelyissä, sillä toinen kotini on Oulussa vajaan 200 kilometrin päässä kaivosalueesta,” sanoo Aki Manninen.

Aki Manninen (oik.) arvostaa työkavereissaan osaamista, avuliaisuutta ja huumorintajua. Malminetsinnässä on apuna malminetsintägeologi Joonas Kurtti.