Kesä- ja opinnäytetyöt

Työkokemuksen kartuttaminen alkaa jo opiskeluaikana. Kesätyö tukee opintoja ja antaa mahdollisuuden tutustua omaan opintoalaan käytännössä.

Keliber haluaa kaivosalan toimijana tarjota kesätyöpaikkoja erityisesti geologian opiskelijoille. Tarjoamme myös mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen erityisesti geologian ja prosessitekniikan aloilta.

Opinnäytetöistä ja mahdollisista opinnäytetyön aiheista ilmoitamme tarkemmin näillä sivuilla.

Kesätyöpaikat

Keliber on valinnut Keski-Pohjanmaalle litium-malminetsintään yhteensä kuusi kesäapulaista maastotöihin, näytekäsittelyyn ja kairauksen avustaviin tehtäviin. Vuoden 2023 kesätyöpaikat tulevat hakuun vuoden 2023 alussa.

Opinnäytetyön aiheet

Ei avoimia aiheita tällä hetkellä.