Keliber Facebookissa

Avoimet työpaikat

Keliber on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa muun muassa sähköautojen akuissa käytettävää litiumhydroksidia kasvavan akkumarkkinan tarpeisiin. Tavoitteenamme on olla Euroopan ensimmäinen akkulaatuista litiumhydroksidia omista malmivaroista tuottava yhtiö.

Toimintamme edistää liikenteen sähköistymistä, millä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kestävä kehitys ja turvallisuus ovat myös kaiken oman toimintamme lähtökohta. Sitoudumme pitämään toimintamme vaikutukset ympäristöön mahdollisimman pieninä käyttämällä luonnonvaroja tehokkaasti. Keliberin keskeisiä arvoja ovat innovatiivisuus, kehittyminen ja kehittymisen halu sekä avoimuus ja rehellisyys.

Haluatko osaksi ainutlaatuista menestystarinaa? Sinulla on nyt mahdollisuus olla mukana rakentamassa Suomeen uutta kansainvälistä kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiötä.

Avoimet työpaikat

KEMIANTEHTAAN PÄÄLLIKKÖ KOKKOLAAN

Kemiantehtaan päällikkönä vastaat tuotannon käynnistämisestä ja sen toiminnasta. Vastaat kemiantehtaan turvallisuudesta, budjetoinnista, raportoinnista ja toiminnan kehittämisestä. Olet mukana kunnossapitoon ja hankintoihin liittyvissä tehtävissä yhdessä muiden vastuuhenkilöiden kanssa. Toimit kemiantehtaan tuotanto-organisaation esimiehenä ja osallistut myös strategiseen suunnitteluun.

Sinulla on alalle soveltuva korkeakoulututkinto ja työkokemusta mielellään prosessiteollisuuden johtotehtävistä. Olet mahdollisesti ollut mukana tuotantolaitoksen rakentamisessa tai uuden tuotannon aloittamisessa ja suunnittelussa. Tehtävässä on eduksi hydrometallurgian työkokemus tai kemikaalituotannon tuntemus varsinkin akkuteollisuuden käyttämien kemikaalien parista. Työskentelet sujuvasti suomen ja englannin kielillä, muusta kielitaidoista on etua.

Tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja sinulla on hyvä organisointikyky ja kokemusta esimiestyöstä. Kykyjesi ja kiinnostuksesi mukaan sinulla on myös mahdollisuus saada lisää vastuuta tai edetä yrityksen eri tehtäviin.

Lisätietoja tehtävästä saat soittamalla MPS konsultit Arto Savela p. 040 7296600, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet tai Seppo Kangas p. 0400 206587, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet.

Hakuaika on päättynyt 15.5.2019. Kiitämme kaikkia hakijoita!

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ

Turvallisuuspäällikkönä pääset vaikuttamaan ja luomaan yhtiön turvallisuuskulttuuria sekä kehittämään työturvallisuutta ja sen raportointia yhtiön rakentamisvaiheesta lähtien. Vastuullasi on huolehtia, että toiminta vastaa lainsäädännön ja ylimmän johdon asettamia vaatimuksia. Vastaat myös henkilöstön ja alihankkijoiden turvallisuuskoulutuksista, erilaisista tarkastuksista ja riskiarvioinneista.

Sinulla on alalle soveltuva korkeakoulututkinto sekä työkokemusta vastuullisista tehtävistä esim. teollisuuden työturvallisuusprosessien ja -järjestelmien rakentamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta. Erilaiset auditoinnit, keskeiset ISO-standardit ja sertifioinnit ovat sinulle tuttuja. Eduksi katsotaan aiempi työkokemus kansainvälisestä työympäristöstä sekä kokemus rakennusprojektien turvallisuus- ja työturvallisuuskokonaisuuksista. Työskentelet sujuvasti suomen ja englannin kielillä, muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä organisointi- ja paineensietokykyä vaativissa ja yllättävissäkin tilanteissa. Olet yrityksemme “turvallisuuslähettiläs” ja sinussa on luontaista kykyä innostaa ihmisiä ajattelemaan turvallisuuden puolesta arjen jokaisena päivänä.

Lisätietoja tehtävästä saat soittamalla MPS konsulteille Veli-Antti Vasela p. 040 0294433, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet tai Seppo Kangas p. 0400 206587, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet.

Hakuaika on päättynyt 15.5.2019. Kiitämme kaikkia hakijoita!

HR-PÄÄLLIKKÖ

HR-päällikkönä vastaat henkilöstöstrategian kehittämisestä ja toteuttamisesta yhdessä ylimmän johdon kanssa. Olet mukana laaja-alaisesti henkilöstöön liittyvissä asioissa, kuten rekrytoinnit, työsuhteet, osaamisen kehittäminen, palkitseminen, työhyvinvointi ja työterveyshuolto. Toimit myös esimiesten ja johdon tukena henkilöstöhallinnon päivittäisissä kysymyksissä.

Odotamme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja vahvaa näyttöä vastuullisista ja monipuolisista HR-tehtävistä. Tunnet työlainsäädäntöä, osaat soveltaa työehtosopimuksia ja sinulla on kokemusta rekrytoinneista sekä koko työsuhteen elinkaaren hoitamisesta. Olet hankkinut kokemusta myös HR-prosessien ja järjestelmien rakentamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta. Työskentelet sujuvasti suomen ja englannin kielillä, muusta kielitaidoista on etua. Eduksesi katsotaan teollisen tuotantotoiminnan tuntemus ja kokemus kansainvälisestä työympäristöstä.

Sinulla on luontaisesti hyvät vuorovaikutustaidot ja ymmärrät ihmisten ja työhyvinvoinnin merkityksen menestyvän yrityksen kulmakivinä.

Lisätietoja tehtävästä saat soittamalla MPS konsulteille Riikka Vaaraniemi p. 040 5575353, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet tai Veli-Antti Vasela p. 040 0294433, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet.

Haku on päättynyt 15.5.2019. Kiitämme kaikkia hakijoita!