Litiummarkkinat

Litium on pehmeä hopeanvalkoinen metalli, jota ei löydy vapaana alkuaineena luonnossa, vaan se on aina yhdisteinä mineraaleissa. Tärkeimmät litiummineraalilähteet ovat niin sanottuja kovien kiviainesten esiintymiä (kuten Keliberin litiumesiintymät) tai suolajärviesiintymiä (brines).

Litiumilla ja sen kemiallisilla yhdisteillä on useita käyttökohteita esimerkiksi lasi-, keramiikka- sekä lääketeollisuudessa. Merkittävimmäksi litiumin käyttäjäksi on 2010-luvun aikana noussut akkuteollisuus. Ladattavien akkujen kysyntä on kasvanut huomattavasti muun muassa kannettavien päätelaitteiden, kuten älypuhelinten, tablettien ja kannettavien tietokoneiden sekä erilaisten johdottomien työkalujen yleistyessä.

Litiumin käytön voimakkain kasvu tulee sähköajoneuvojen markkinoilta. Ladattavat litiumioniakut ovat kevyitä ja ne painavat noin 75 prosenttia vähemmän kuin vastaavat lyijyakut, mikä tekee litiumioniakusta erinomaisen ratkaisun esimerkiksi sähköauton tai pyörän akuksi.

Hybridien, ladattavien hybridien ja täyssähköajoneuvojen kysynnän kasvu kasvattaa voimakkaasti litiumin kysyntää. Litiumin kokonaiskysyntä vuonna 2019 oli yli 270 000 litiumkarbonaattiekvivalentti (LCE)-tonnia. Litiumin kysynnän ennustetaan kasvavan yli 900 000 LCE-tonniin vuoteen 2027 mennessä ja lähes 2,8 miljoonaan LCE-tonniin vuoteen 2040 mennessä1.

Keliberin lopputuotteen, akkulaatuisen litiumhydroksidin ennustetaan nousevan kysytyimmäksi ja käytetyimmäksi litiumkemikaaliksi 2020-luvun puolivälin jälkeen.