Keliber Facebookissa

16.1.2017 | Company Announcement / Press release
Keliber on jättänyt Kalaveden tuotantolaitoksen YVA -ohjelman viranomaiskäsittelyyn

Keliberillä on voimassa oleva ympäristölupa Kalaveden tuotantolaitokselle. Timanttikairausohjelmien tuloksena yhtiön malmivarat ovat viime vuosina kasvaneet. Hyvien tulosten seurauksena yhtiö on kasvattanut tavoitteeksi asetettua vuosittaista malminlouhintaa, Kalaveden tuotantolaitoksen malmisyötteen määrää ja litiumkarbonaatin tuotantomäärää. Asetetut uudet tavoitteet ylittävät Kalaveden tuotantolaitoksen osalta YVA-prosessin kynnysrajan. Yhtiö palkkasi syksyllä 2016 Ramboll Oy:n valmistelemaan Kalaveden YVA-ohjelmaa.

Keliber on jättänyt Kalaveden litiumtuotantolaitosta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) YVA-yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle). Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Kalaveden litiumtuotantolaitoksen toteuttamisen eri vaihtoehtoja ja sekä eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia. YVA -prosessin aikana käydään läpi alueen nykytila sekä tulevan tuotantotoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön, maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin, kasvillisuuteen sekä eläimiin. Samoin selvitetään vaikutukset maisemaan, maankäyttöön, yhdyskuntarakenteeseen sekä ihmisten elinympäristöön.

”Olemme aloittaneet ympäristön nykytilan selvittämisen ja jatkamme työtä kuluvan vuoden aikana. Tavoitteenamme on saada vaikutusarvioinnit tehtyä siten, että YVA-selostus valmistuu syksyllä 2017”, sanoo Keliber Oy:n ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkinkoski.

”Kalaveden tuotantolaitoksen YVA-prosessin toteuttaminen on tärkeä virstanpylväs yhtiömme litiumtuotantohankkeemme kannalta. Otamme yhden uuden tärkeän askeleen kohti litiumtuotannon aloittamista. Kalaveden YVA-prosessi on meille tärkeä myös siksi, että alueemme asukkaat ja toimijat saavat mahdollisimman hyvin tietoa tulevan toimintamme vaikutuksista ja voivat osallistua ja vaikuttaa selvitys- ja suunnitteluvaiheessa hankkeemme toteutukseen. Toivomme, että alueen ihmiset osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ja antavat palautetta meidän suunnitelmistamme”, toteaa toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

YVA -prosessin saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Yhtiö tulee myöhemmin tiedottamaan laajemmin ja tarkemmin YVA -prosessin aikatauluista sekä tulevista yleisötilaisuuksista.

Lisätietoja antaa:

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, puh. +358 50 5991189

Kari Wiikinkoski, ympäristöpäällikkö puh. +358 50 3753204

YVA-ohjelma


16.1.2017 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut