Keliber Facebookissa

15.2.2016 | Company Announcement / Press release
Keliber on allekirjoittanut aiesopimuksen kansainvälisen litiumkemikaaliyhtiön kanssa

Keliber on allekirjoittanut aiesopimuksen (Letter of Intent, "LOI"), litiumkemikaaleihin keskittyneen merkittävän kansainvälisen kemikaalituottajan kanssa. Sopimuksella osapuolet haluavat ilmaista tahtonsa tehdä yhteistyötä molemminpuolisen edun saavuttamiseksi.

Sopimusosapuolet aikovat aloittaa teknisen ja kaupallisen yhteistyön Keliberin suunnitellun litiumtuotetuotannon tuote- ja markkinointistrategian arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Osapuolet tutkivat myös mahdollisuutta, että Keliber voisi tulevaisuudessa toimia litiumkemikaalitoimittajana sopimuskumppaninsa laajassa kansainvälisessä markkinointiverkostossa.

"Aiesopimus on tärkeä osoitus kasvavasta kansainvälisestä tietoisuudesta liittyen Keliberin litiumesiintymiin ja suunniteltuun tulevaan litiumtuotantoon", toteaa Keliberin hallituksen puheenjohtaja, Markku Isohanni. "Olemme pystyneet koeohjelmassamme todentamaan, että kykenemme tuottamaan erittäin puhdasta litiumkarbonaattia. Seuraava tärkeä kehitysaskel on kehittää sopiva tuote- ja markkinointistrategia, jotta voimme optimoida liiketoimintapotentiaalimme."

Lisätietoja antaa:

Markku Isohanni
Keliber Oy Chairman of Board
Tel. +358 40 8615360 e-mail: markku.Isohanni(at)gmail.com


15.2.2016 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut