Keliber Facebookissa

7.4.2017 | Company Announcement / Press release
Yhteysviranomaisen lausunto Kalaveden tuotantolaitoksen YVA -ohjelmasta on julkaistu

Yhteysviranomainen, Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus on antanut lausunnon Keliber Oy:n Kalaveden tuotantolaitosta koskevasta YVA -ohjelmasta. ELY -keskus toteaa lausunnossaan, että arviointiohjelma kattaa riittävästi ne aihepiirit joita YVA- lainsäädännössä edellytetään ohjelmalta.

ELY -keskus on pyytänyt ohjelmaan lausuntoja usealta eri taholta. Lisäksi ohjelmasta on voinut jättää mielipiteen. Lausuntoja ohjelmasta saapui yhteensä 15 kpl ja muistutuksia 1 kpl.

ELY-keskuksen mukaan ohjelmasta annetuissa lausunnoissa eniten nousivat esiin vaikutukset vesistöihin, sivukivien ja jätteiden muodostuminen ja sijoittaminen sekä allasalueiden ja patojen turvallisuusasiat.

”Olemme tyytyväisiä nopeasti saamaamme yhteysviranomaisen lausuntoon. Perehdymme siihen tarkasti ja täydennämme suunnitelmaamme vaadituilla lisäselvityksillä ja toimenpiteillä. Tavoitteenamme on suunnitella tuleva toimintamme sekä selvittää tulevan toimintamme ympäristövaikutukset niin tarkasti ja hyvin kuin mahdollista”, toteaa Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Tarkemmin ELY-keskuksen antamaan lausuntoon ja YVA-ohjelmaan voi perehtyä Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen internetsivuilla osoitteessa:

http://www.ymparisto.fi/keliberkalavesiYVA

Yhtiön YVA -ohjelman löydät myös yhtiön sivuilta:

http://keliber.fi/kalaveden-tuotantolaitoksen-yva

Lisätietoa:

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. +358 40 5991189

Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski +358 (0)50 375 3204


7.4.2017 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut