Keliber Facebookissa

11.4.2017 | Company Announcement / Press release
Keliberin repair-anti selvästi ylimerkitty

Keliber Oy:n hallitus on hyväksynyt yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla toteutetun repair-annin merkinnät. Anti ylimerkittiin noin 50 prosentilla. Annilla kerättiin yhteensä 5 miljoonaa euroa.

Repair-anti järjestettiin maaliskuussa onnistuneesti toteutetun suunnatun osakeannin seurauksena. Repair-annissa merkittäväksi tarjottujen osakkeiden hinta ja merkittäväksi tarjottu osakemäärä olivat samat kuin suunnatussa osakeannissa. Repair-annissa osakkeet tarjottiin merkittäväksi niille yhtiön osakkeenomistajille, jotka eivät osallistuneet suunnattuun antiin.

Kannustinjärjestelmään sidotun hallituksen jäsenille suunnatun osakeannin merkintäaika päättyi 6.4.2017. Annissa merkittiin yhteensä 3.510 osaketta. Kannustinjärjestelmään liittyvä yhtiön henkilöstölle suunnatun annin merkintäaika on meneillään.

Repair-annin ja kannustinjärjestelmään sidotun hallituksen jäsenille suunnatun annin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 1.082.021.

Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg: ”Olemme erittäin tyytyväisiä antien tulokseen. Ylimerkitty repair-anti osoittaa osakkeenomistajien luottamuksen projektiimme. Me jatkamme projektimme toteuttamista, panostaen erityisesti lopullisen kannattavuusselvityksen ja YVA-selostusten laatimiseen sekä tuote- ja markkinointistrategiamme optimointiin.”

Lisätietoja:

Jaakko Vilponen, talous- ja rahoitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 040-5014265

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 040-5991189


11.4.2017 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut