Keliber Facebookissa

2.5.2017 | Company Announcement / Press release
Pekka Tanskanen Keliberin T & K-päälliköksi

Pekka Tanskanen on valittu Keliber Oy:n T & K-päälliköksi. Hän tulee vastamaan yhtiön ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön kehittämisestä sekä yhteisten kehitysprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta, tavoitteenaan optimoida Keliberin tulevan litiumtuotannon kaupallinen arvo. Hänen vastuullaan ovat potentiaalisten uusien tuotteiden kehittäminen sekä näiden testaus eri sovellutuksissa. T & K-päällikön tehtävä on osa-aikainen.

FM Pekka Tanskanen valmistui geologiksi (geologia ja mineralogia) Oulun yliopiston Geologian laitokselta 1993. Toimittuaan Geologian tutkimuskeskuksella malminetsintätehtävissä hän siirtyi tutkijaksi Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan Prosessimetallurgian laboratorioon vuonna 1998. Vuodesta 2008 lähtien hän on toiminut lisäksi prosessimetallurgian yliopisto-opettajana. Hänelle on karttunut laaja-alaisesti kokemusta erityisesti korkealämpötilaprosesseihin liittyvästä materiaalitutkimuksesta sekä erilaisista projektipäällikön tehtävistä, kuten tutkimus- ja kehitysprojektien rakentamisesta ja rahoituksen hankinnasta sekä projektien toteuttamisesta. Tanskanen on osallistunut yliopistolla useisiin kymmeniin tutkimushankkeisiin metalli- ja kaivos- ja kemianteollisuuden alalla. Keliber Oy:n prosessien kehittämiseen hän on osallistunut vuodesta 2001 alkaen.

“On hienoa saada Pekka mukaan tiimiimme. Hänellä on erittäin monipuolinen ja laaja-alainen kokemus kehittämishankkeista sekä kaivos- ja kemianteollisuuden prosessien kehittämisestä, mikä auttaa meitä niin lopullisen kannattavuusselvityksen loppuun saattamisessa kuin tulevan litiumkarbonaattituotannon laitosinvestoinnin toteutuksessakin”, toteaa Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoa:

Viestintä- ja hallintopäällikkö Jarmo Finnilä +358 50 4370 319


2.5.2017 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut