Keliber Facebookissa

26.1.2017 | Company Announcement / Press release
Keliber ja Outotec ovat sopineet perussuunnittelun toteuttamisesta

Keliber ja Outotec ovat tehneet useiden vuosien ajan yhteistyötä kustannustehokkaan ja ympäristön kannalta kestävän litiumin tuotantoprosessin kehittämiseksi. Keliber ja Outotec ovat nyt tehneet sopimuksen litiumkarbonaatin tuotantolaitoksen perussuunnittelun toteuttamisesta. Perussuunnittelu sisältää sekä rikastamon että litiumkarbonaatin tuotantolaitoksen. Perussuunnittelun keskeisenä tavoitteena on laatia prosessilaitteiden ja materiaalien kustannusarviot, luoda vankka pohja detaljisuunnittelulle ja luoda tarvittava tekninen informaatio laitostoimitusta varten.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme Outotecin litiumtuotantolaitoksemme perussuunnittelun tekijäksi. Suunnittelutyö on jo aloitettu ja täydessä käynnissä. Me tulemme tekemään Outotecin kanssa tiivistä yhteistyötä kehittääksemme litiumprojektiamme kohti tuotantovaihetta ", sanoo Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoja antaa:

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, puh. +358 50 5991189


26.1.2017 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut