Keliber Facebookissa

22.6.2017 | Company Announcement / Press release
Keliberin mineraalivarannot ovat kasvaneet merkittävästi

Keliber Oy teki timanttikairausta kesän 2016 ja talven 2016 - 2017 aikana Rapasaaren ja Syväjärven litiumesiintymien alueella. Kairausohjelmien tuloksena yhtiön JORC (2012)-luokittelun mukaiset todetut ja todennäköiset mineraalivarantoarviot ovat kasvaneet 2,08 miljoonaa tonnia (35 %) maaliskuussa 2016 esitetyistä arvioista. Keliber Oy:n uudet JORC (2012) -luokittelun mukaiset mineraalivarannot, käyttäen 0,50 % Li2O cut off -arvoa ovat:

Mineraalivarantoarvio (miljoonaa tonnia), kesäkuu 2017
Mt Länttä Syväjärvi Outovesi Rapasaari Leviäkangas Emmes Yhteensä
Varannot (luokka):
Todetut 0,437 0,810 - - - - 1,247
Todennäköiset 0,910 1,160 0,282 3,456 0,190 0,820 6,818
Yhteensä 1,347 1,970 0,282 3,456 0,190 0,820 8,065
Pitoisuus (Li2O %) 1,06 1,24 1,43 1,15 1,14 1,40 1,19
Mahdolliset - - - - 0,300 -


Mineraalivarantoarviot (JORC 2012) ovat laatineet 20.6.2017 Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM(CP)).

Rapasaaren litiumesiintymän jatkeet pohjoiseen, luoteeseen ja länteen ovat vielä tarkemmin tutkimatta. Yhtiö jatkaa Rapasaaren esiintymän kairauksia ja kesäkuun 2017 loppuun kestävän ohjelman aikana yhtiö kairaa tällä hetkellä tunnetun Rapasaaren esiintymän pohjoisosassa noin 1500 metriä. Rapasaaren kairausten jälkeen malmietsintää kohdistetaan myös muille potentiaalisille alueille.

Rapasaaren ja Syväjärven litiumesiintymät sijaitsevat Kaustisen ja Kokkolan kuntien alueella noin 20 kilometrin etäisyydellä yhtiön suunnitellulta Kalaveden tuotantolaitokselta. Molemmat esiintymät ovat hyödynnettävissä perinteisellä avolouhinnalla.

Yhtiön JORC (2012)-koodin mukainen malmivara-arvio päivitetään yhtiön litiumprojektia koskevan lopullisen kannattavuusselvityksen julkistamisen yhteydessä.

”Olemme tyytyväisiä saamiimme tuloksiin”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Pertti Lamberg. ”Rapasaaren esiintymän osalta tähän mennessä saadut tulokset ovat erittäin hyviä. Tehtyjen kairausten perusteella arvioimme, että Rapasaaren alueella on vielä lisäpotentiaalia myös tulevaisuutta ajatellen ja jatkamme meneillään olevia timanttikairauksia Rapasaarella kesäkuun 2017 loppuun saakka”, sanoo toimitusjohtaja Lamberg.

Lisätietoja:

Päägeologi Pentti Grönholm, puhelin +358 (0)50 3481 535


22.6.2017 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut