Keliber Facebookissa

4.2.2016 | Company Announcement / Press release
Keliber Oy:n koetuotannosta akkulaadun litiumkarbonaattia

Keliber Oy on yhdessä GTK Mintecin ja Outotec (Finland) Oyj:n kanssa tutkinut ja jatkokehittänyt yhtiön jo aiemmin tutkittua litiumkarbonaatin tuotantoprosessia. Tutkimus- ja kehitysohjelma on saatu päätökseen ja yhtiö on saanut riippumattoman laboratorion tekemät analyysitulokset Läntän spodumeenipegmatiittimalmista tuotetuista litiumkarbonaattinäytteistä. Tulokset osoittavat, että suunnitellun prosessin ja prosessiteknologian avulla on mahdollista tuottaa puhtaudeltaan jopa yli 99,9 % litiumkarbonaattia. Toteutetun koeohjelman aikana tuotettujen litiumkarbonaattierien puhtaus vaihteli välillä 99,67 % - 99.91 %.

Litiumkarbonaattia, jonka puhtaus on vähintään 99,9 %, käytetään erityisesti litiumioniakkujen elektrolyyttien valmistukseen. Niin sanottua akkulaadun litiumkarbonaattia (99,5 % Li2CO3)puolestaan käytetään litiumakkujen katodimateriaalien valmistukseen. Litiumakkuja käytetään mm. sähkö- ja hybridiautoissa, kulutuselektroniikassa kuten kannettavissa tietokoneissa, tableteissa ja matkapuhelimissa.

Keliber Oy:n toimitusjohtaja Olle Sirén on tyytyväinen saatuihin tuloksiin. ”Olemme erittäin tyytyväisiä saavutetuista tuloksista. Olemme saaneet valmistettua tavoittelemaamme korkealaatuista ja erittäin puhdasta lopputuotetta. Korkealaatuinen litiumkarbonaatti mahdollistaa meille laajan potentiaalisen asiakaskunnan sekä mahdollisuuden hyödyntää puhtaamman lopputuotteen hintapreemio markkinoilla. Me jatkamme nyt ponnistelujamme hankkeemme eteenpäin viemiseksi ja seuraavana tavoitteenamme on saada alustava kannattavuusselvityksemme valmiiksi tulevien viikkojen aikana.”

Lisätietoja: Olle Sirén +358 (0)40-7789 123


4.2.2016 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut