Keliber Facebookissa

19.9.2016 | Company Announcement / Press release
Tekes on myöntänyt Keliber Oy:lle 1,8 miljoonan euron kehityslainan

Innovaatiorahoituskeskus -Tekes on myöntänyt Keliber Oy:lle mahdollisuuden saada innovaatiorahoituslainaa 1.829.000 euroa. Laina on myönnetty on-line monitoroinnilla optimoidun litiumtuotantoketjun kehittämisprojektille. Projektissa kehitetään litiumkarbonaatin valmistusprosessin lisäksi tuotannon sivuvirtojen optimaalista käyttöä. Kehitystyöllä on tärkeä rooli yhtiön kestävän kehityksen mukaisen vision ja tavoitteen saavuttamisessa. Projektin aikana testataan myös uudenlaista vesien ja rikastushiekan hallintatekniikkaa, jonka päämääränä on maankäytön ja ympäristön kannalta edullisempi varastointimenetelmä.

Myönnetty laina voi olla enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Lainan korko on kolme prosenttiyksikköä alle peruskoron, kuitenkin vähintään yksi prosentti. Laina-aika on 10 vuotta, joista 3 ensimmäistä on lyhennyksistä vapaita. Laina maksetaan takaisin vuosittaisin lyhennyksin.

"Olemme erittäin tyytyväisiä Tekesiltä saamaamme vahvaan tukeen ja rahoitukseen. Myönnetty laina vahvistaa merkittävästi yhtiön jatkokehittämistä kohti litiumkarbonaattituotantoa”, kommentoi toimitusjohtaja Pertti Lamberg. ”Uskomme myös, että projektin avulla kehitettävät prosessi- ja mittausteknologiset innovaatiot edistävät merkittävällä tavalla ei vain meidän, mutta myös kumppaniyritystemme liiketoimintamahdollisuuksia. Projektilla on myös myönteisiä ympäristövaikutuksia energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien kehittämistoimien myötä”, sanoo toimitusjohtaja Lamberg.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pertti Lamberg +358 40 5991189


19.9.2016 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut