Tiedotteet ja julkaisut

Lue Keliberin tiedotteita ja julkaisuja.

2017-06-22T09:00:00Z
Keliberin mineraalivarannot ovat kasvaneet merkittävästi
Company Announcement / Press release

2017-06-14T06:00:00Z
Manu Myllymäki Keliber Oy:n tuotantojohtajaksi
Company Announcement / Press release

2017-05-02T06:00:00Z
Pekka Tanskanen Keliberin T & K-päälliköksi
Company Announcement / Press release

2017-04-11T06:00:00Z
Keliberin repair-anti selvästi ylimerkitty
Company Announcement / Press release

2017-04-07T06:00:00Z
Yhteysviranomaisen lausunto Kalaveden tuotantolaitoksen YVA -ohjelmasta on julkaistu
Company Announcement / Press release

2017-03-31T06:00:00Z
Pentti Grönholm Keliber Oy:n päägeologiksi
Company Announcement / Press release

2017-03-29T06:00:00Z
Jaakko Vilponen Keliber Oy:n talous- ja rahoitusjohtajaksi
Company Announcement / Press release

2017-03-21T07:00:00Z
Keliberin osakeanti keräsi rahoitusta 5 miljoonaa euroa – Osuuskunta PPO merkitsi annista puolet
Company Announcement / Press release

2017-02-06T07:00:00Z
Kutsu Kalaveden tuotantolaitoksen YVA-ohjelman yleisötilaisuuteen
Company Announcement / Press release

2017-01-26T07:00:00Z
Keliber ja Outotec ovat sopineet perussuunnittelun toteuttamisesta
Company Announcement / Press release

2017-01-16T07:00:00Z
Keliber on jättänyt Kalaveden tuotantolaitoksen YVA -ohjelman viranomaiskäsittelyyn
Company Announcement / Press release

2016-12-02T07:00:00Z
Osakeannilla rahoitusta 2,96 miljoonaa euroa
Company Announcement / Press release

2016-11-29T07:00:00Z
Keliber esillä Mines & Money Lontoo -tapahtumassa
Company Announcement / Press release

2016-11-11T07:00:00Z
Esa Tikka hallituksen puheenjohtajaksi
Company Announcement / Press release

2016-09-19T06:00:00Z
Tekes on myöntänyt Keliber Oy:lle 1,8 miljoonan euron kehityslainan
Company Announcement / Press release

2016-09-09T06:00:00Z
Keliber Oy on nimittänyt taloudellisen neuvonantajan
Company Announcement / Press release

2016-08-24T06:00:00Z
Syväjärven malmin rikastuskokeet aloitettu
Company Announcement / Press release

2016-08-08T06:00:00Z
Lars K. Gröndahl hallituksen puheenjohtajaksi
Company Announcement / Press release

2016-07-06T06:00:00Z
Koelouhinta Syväjärvellä aloitettu
Company Announcement / Press release

2016-05-18T06:00:00Z
Pertti Lambergistä Keliber Oy:n uusi toimitusjohtaja
Company Announcement / Press release

2016-04-01T06:00:00Z
Keliberin osakeanti ylimerkitty
Company Announcement / Press release

2016-03-14T07:00:00Z
Keliberin litiumprojektin alustava kannattavuusselvitys on valmistunut
Company Announcement / Press release

2016-02-15T07:00:00Z
Keliber on allekirjoittanut aiesopimuksen kansainvälisen litiumkemikaaliyhtiön kanssa
Company Announcement / Press release

2016-02-04T07:00:00Z
Keliber Oy:n koetuotannosta akkulaadun litiumkarbonaattia
Company Announcement / Press release

2015-09-10T06:00:00Z
Keliber Oy osallistuu Fennoscandian Exploration and Mining - FEM 2015 tapahtumaan
Company Announcement / Press release

2015-08-13T06:00:00Z
Sweco Industry laatimaan Keliber Oy:n alustavaa kannattavuusselvitystä
Company Announcement / Press release

2015-07-07T06:00:00Z
Keliberin osakeanti ylimerkittiin
Company Announcement / Press release

2015-04-08T06:00:00Z
Rapasaaren ja Syväjärven litiumesiintymien uudet mineraalivarantoarviot
Company Announcement / Press release

2015-03-31T06:00:00Z
Keliber on aloittanut maakotkan ja viitasammakon elinympäristöjen parantamisen Keski-Pohjanmaalla
Company Announcement / Press release

2015-03-16T07:00:00Z
Outotec on aloittanut tutkimusohjelman Keliber Oy:n litiumkarbonaatin tuotantoprosessin kehittämiseksi
Company Announcement / Press release