Keliber Facebookissa

Johdon omistukset

Hallituksen sekä johtoryhmän jäsenten osakeomistukset 31.12.2017

Hallituksen sekä johtoryhmän jäsenten osakeomistukset A-osakkeita B-osakkeita Osakemäärä yht. Osuus %
Markku Isohanni Hallituksen jäsen 10 465 10 465 0,96
Isohanni Mining Consulting Oy Markku Isohannin määräysvallassa oleva yhtiö 10 994 10 994 1,01
Olle Sirén Hallituksen jäsen, operatiivinen johtaja 8 334 1 528 9 862 0,91
Jaakko Vilponen Talous- ja rahoitusjohtaja 2 505 2 505 0,23
Esa Tikka Hallituksen puheenjohtaja 810 810 0,07
Pentti Grönholm Päägeologi 602 602 0,06
Heikki Markkanen Hallituksen jäsen 540 540 0,05
Timo Mäki Hallituksen jäsen 540 540 0,05
Peter Forsström Hallituksen jäsen 540 540 0,05
Kari Wiikinkoski Ympäristöpäällikkö 540 540 0,05
Manu Myllymäki Tuotantojohtaja 540 540 0,05
Pertti Lamberg Toimitusjohtaja 300 300 0,03
Jarmo Finnilä Viestintä- ja hallintopäällikkö 280 280 0,03