Nimitystoimikunta

Keliber Oy:n (Yhtiö") yhtiökokous hyväksyi osana Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 18.06.2018.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys