Keliber Facebookissa

Hallituksen valiokunnat

Rahoitusvaliokunta

Keliber Oy:n (”Yhtiö”) hallitus on 16.3.2018 päättänyt perustaa rahoitusvaliokunnan, joka arvioi Yhtiön rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja valmistelee hallitukselle toimintaehdotuksia.

Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä, jonka Yhtiön hallitus on hyväksynyt ja vahvistanut 16.3.2018.

Rahoitusvaliokunnan työjärjestys

Palkitsemisvaliokunta

Keliber Oy:n (”Yhtiö”) hallitus on 16.3.2018 päättänyt perustaa keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan, joka valmistelee toimitusjohtajan ja Yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemisasiat sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmät.

Valiokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiön ylimmän johdon nimityksistä ja palkitsemisperiaatteista.

Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt ja vahvistanut 16.3.2018.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Tarkastusvaliokunta

Keliber Oy:n (”Yhtiö”) hallitus on 9.4.2019 päättänyt perustaa tarkastusvaliokunnan, joka valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle taloudellisen tilanteen seurantaan, talousraportointiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita.

Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä, jonka Yhtiön hallitus on hyväksynyt ja vahvistanut 9.4.2019.