Keliber Facebookissa

Hallinto ja johto

Keliber Oy on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö ja toimii Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksensä puitteissa.

Vastuu yhtiön hallinnosta ja johdosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat Keliber Oy:n hallintoa ja johtamista koskevaan päätöksentekoon yhtiökokouksessa.