Rakentamisen valmistelevat työt

Rakentamisen valmistelevat työt Syväjärven kaivosalueella ja Päivänevalla

Rakentamisen valmistelevat työt on aloitettu Syväjärven kaivosalueella mm. puiden ja pintamaan poistamisella ja pintavalutuskentän rakentamisella.

Tien rakentaminen on aloitettu Syväjärven kaivosalueelta Päivänevan rikastamolle ja sieltä edelleen Toholammintielle (kantatie 63). Uutta tietä rakennetaan yhteensä yhdeksän kilometriä. Tienrakennuksessa käytettävä sivukivi louhitaan Syväjärven kaivosalueelta.

Ensimmäinen räjäytys suoritettiin onnistuneesti Syväjärven kaivosalueella 5.5.2022.

Rakentamisen valmistelevat työt Kokkolan litiumkemiantehtaalla

Kokkolan suurteollisuusalueella sijaitsevalla litiumkemiantehtaan tontilla valmistelevat työt on aloitettu puiden poistamisella.

Litiumkemiantehtaan rakentamista on tarkoitus jatkaa vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla. Kuvassa suunniteltu litiumkemiantehdas.