Rakentamisen hankinta ja urakointi

Etenemme kaikessa toiminnassamme turvallisuus edellä. Olemme sitoutuneet tekemään hankintamme vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Noudatamme Keliberin hankintastrategiaa, eettistä ohjeistusta ja toimintapolitiikkaa.

Yksittäisten urakoiden koko on useita miljoonia euroja ja urakoitsijat valitaan vuosien 2022–2024 aikana. Rakentamisen urakoiden lisäksi kilpailutetaan myös tuotannonaikaiset urakat, palvelusopimukset ja laitetoimittajat.

Edellytämme työmaalla toimijoilta

 • Järjestelmällistä ja todennettavaa turvallisuusjohtamista sekä sitoutumista Keliberin toimintatapoihin.
 • Kansallisen työlainsäädännön sekä toimialan paikallisten työehtosopimusten noudattamista.
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmää tai vastaavaa, jolla yritys on tunnistanut omat ympäristövaikutuksensa ja työskentelee niiden minimoimiseksi.
 • Urakoitsijoiden tulee täyttää Keliberin vähimmäisvaatimukset taloudellisesti, laadullisesti ja teknisesti.
 • Keliberin toimintaohjeiden ja yhteistyökumppaneiden eettisen ohjeistusten noudattamista.

Hankintaprosessi

Isot urakkakokonaisuudet

 1. Sweco ehdottaa Keliberille kenelle urakkakyselyt lähetetään huomioiden yrityksen turvallisuuden tunnusluvut, taloudellisen tilanteen, liikevaihdon ja referenssit.
  -
  Käytettävissä ovat Swecon rekisterit, Keliberin alihankinta-/palveluntarjoajarekisteri ja KASEn yrityslistaukset.
 2. Sweco kilpailuttaa urakat ja tekee tarjousvertailut, minkä jälkeen Sweco ja Keliber käyvät yhdessä urakkaneuvottelut.
 3. Keliber valitsee urakoitsijat, joiden kanssa allekirjoitetaan englanninkielinen urakkasopimus.

  Aliurakoitsijat
 4. Tämän jälkeen Sweco lähettää valituille urakoitsijoille palveluntarjoajarekisterit.
 5. Urakoitsijat ovat suoraan yhteydessä tarvitsemiinsa aliurakoitsijoihin ja palveluntarjoajiin (Keliber hyväksyy).

Rekisteröidy palveluntarjoajaksi