Palveluntarjoajaksi litiumhankkeeseen?

Haluatko mukaan rakentamaan Suomeen uutta teollisuutta? Keliber rakentaa Keski-Pohjanmaalle kaivosten, rikastamon ja kemiantehtaan kokonaisuuden. Tavoitteenamme on olla Euroopan ensimmäinen akkulaatuista litiumhydroksidia omista malmivaroista tuottava yhtiö.

Rekisteröimällä yrityksesi tiedot ilmoitat kiinnostuksesta osallistua litiumhankkeen rakentamiseen

Mikäli haluat mahdollisuuden olla osa vastuullista hanketta, ilmoittaudu mukaan. Keräämme yhteistyöstä kiinnostuneiden urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien tietoja sähköiseen rekisteriin. Rekisteröityminen tietokantaan antaa yrityksille mahdollisuuden osallistua tarjouskilpailuihin ja sitä kautta päästä mukaan litiumhankkeeseen. Litiumhankkeen pääurakoitsijana toimi SWECO, joka vastaa hankkeen suunnittelusta, hankinnasta ja rakentamisen johtamisesta.

Tiedot tallennetaan Kokkolanseudun kehitys Oy:n yhteystietorekisteriin ja luovutetaan Keliberin litiumhankkeen pääurakoitsijaille SWECOlle, valituille urakkakokonaisuuksien urakoitsijoille, päälaitetoimittajille ja muille hankintaketjun toimijoille. Näin myös pienemmillä toimijoilla on mahdollisuus päästä mukaan rakentamaan uutta teollisuutta Keski-Pohjanmaalle.

REKISTERÖIDY PALVELUNTARJOAJAKSI