Rakentaminen

Kaivostoiminta sijoittuu Kaustisen, Kokkolan ja Kruunupyyn alueelle, jonne rakennetaan myös rikastamo. Kemiantehdas nousee Kokkolan suurteollisuusalueelle hyvien liikenneyhteyksien äärelle.

Rikastamo rakennetaan Kaustisen ja Kruunupyyn kunnan alueelle pääkaivosalueiden viereen. Rikastamo tuottaa spodumeenirikastetta 200 000 t/v, joka kuljetetaan 66 kilometrin päähän Keliberin litiumkemiantehtaalle.

Litiumkemiantehdas rakennetaan Kokkolan suurteollisuusalueelle (KIP). Sataman läheisyydessä sijaitsevalla suurteollisuusalueella on monipuolinen kiertotaloutta edistävä teollinen infrastruktuuri ja palvelutarjonta. Litiumkemiantehdas tuottaa litiumhydroksidi-monohydraattia 15 000 t/v (v. 2026).

Pääkaivokset Syväjärvi ja Rapasaari sijaitsevat rikastamon läheisyydessä. Niiden toiminta-aika on nykyiset malmivarat huomioon ottaen noin 14 vuotta ja alueella on merkittävä lisämalmipotentiaali.

Myöhemmin avattavat kaivokset ovat Länttä, Emmes, Outovesi ja Leviäkangas.

Katso animaatiovideo Keliberin toiminnoista