Keliber lyhyesti

Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia erityisesti kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.

Litiumakkumarkkinat kasvavat maailmanlaajuisesti liikenteen sähköistymisen kiihtyessä ja monen teollisuudenalan akkutarpeen lisääntyessä. Keliberin pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa vuosittain yli 12 000 tonnia akkulaatuista litiumhydroksidia kasvavien litiumakkumarkkinoiden käyttöön.

Keliber omistaa useita pitkälle tutkittuja litiumesiintymiä yli 500 km² laajuisessa Keski-Pohjanmaan litiumprovinssissa. Yhtiöllä on voimassa oleva kaivoslupa Syväjärven esiintymään ja Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään sekä malmienetsintälupia ja valtauksia useisiin muihin spodumeenipegmatiittiesiintymiin. Alueella on erinomainen potentiaali malmivarojen kasvattamiseen ja uusien esiintymien löytymiseen.

Keliberin omistajat ovat yli 80-prosenttisesti suomalaisia institutionaalisia sijoittajia sekä yksityissijoittajia. Yhtiön suurimpia omistajia ovat Suomen Malmijalostus, kaivosalan sijoitusyhtiö Nordic Mining, Jorma Takanen ja Mine Invest.