Keliberin historia

Litiummineraaleja tunnistettiin Keski-Pohjanmaalta jo 1950-luvulla.

Ensimmäiset viitteet litiumista Keski-Pohjanmaalla löytyivät Kaustiselta vuonna 1956 beryllipitoisista irtolohkareista, joista tunnistettiin trifyllitti-nimistä litiumfosfaattimineraalia. Loppukesästä 1959 kaustislainen malminetsijä Arvo Puumala esitteli Suomen Mineraali Oy:n geologian kesäharjoittelijalle Ilmari Haapalalle Kaustisen Nikulan irtolohkareita, joissa oli runsaasti molemmille tuntematonta mineraalia. Mineraali oli spodumeeni, harvinainen litiummineraali, jota oli Suomesta aikaisemmin löydetty vain Eräjärveltä ja Somerolta.

Ensimmäiset litiumesiintymät löydetään

Spodumeenin löytymisen seurauksena Suomen Mineraali Oy käynnisti laajat lohkarekartoitukset Kaustisella ja lähikunnissa geologi Klaus Säynäjärven johdolla. Paraisten Kalkkivuori Oy:n ostettua Suomen Mineraali Oy:n tutkimukset jatkuivat johtaen Alavetelin Emmesin ja Jänislammen sekä Ullavan Läntän litiumesiintymien löytymiseen. Läntän ja Emmesin litiumesiintymät kairattiin valmiiksi 1960-luvulla mahdollisen kaivostoiminnan aloittamiseksi. Myös Kaustisen Vintturista ja Kälviän Ruohojärveltä löydettiin spodumeenijuonia.

Ensimmäiset kokeet litiumkarbonaatin valmistamiseksi

Paraisten Kalkkivuori Oy, sittemmin Partek Oy tutki laajasti litiumesiintymien hyödyntämistä vuosina 1976–1982. Tutkimukset käsittivät rikastustutkimukset itse spodumeenimalmille ja myös siitä saataville sivutuotteille, kvartsi-, maasälpä- ja kiillerikasteille. Spodumeenirikasteen jalostaminen litiumkarbonaatiksi, litiumin yleisimmäksi kauppatavaraksi, tutkittiin myös investointipäätökseen asti. Kaivos- ja rikastustoimintaan ja litiumkarbonaatin tuotantoon ei kuitenkaan tuolloin, 1980-luvun alussa, lähdetty litiumin vähäisen maailmankaupan ja suurten markkinariskien takia.

Keliber-projekti ja yhtiön perustaminen

Keliber-työryhmä syntyi keväällä 1999, jolloin työryhmä teki varaukset viiteen eri litiumesiintymään. Ryhmä laati projektisuunnitelman ja alkoi etsiä rahoitusta alustavalle tutkimusprojektille syksyllä 1999. Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen maaseutuosasto myönsi projektille EU-rahoitusta ja alustava tutkimusprojekti käynnistyi vuoden 2000 alussa jatkuen aina 2001 syksyyn. Alustavan selvityksen tulokset olivat niin lupaavia, että tutkimus- ja kehitysyhtiö Keliber Resources Ltd perustettiin tehtyjen selvitysten perusteella.

2001–2006 Keliber Resources Ltd ja Outotec kehittivät yhteistyössä uuden litiumkarbonaatin tuotantoprosessin, joka on räätälöity erityisesti Keski-Pohjanmaan litiumesiintymiä varten. Keliber Resources Ltd Oy sai ympäristöluvan ja kaivosluvan Ullavan Länttään 2006 ja samalla ympäristöluvan litiumtuotannolle Kaustisen Kalavedelle. 2006 Keliber Resources Ltd Oy:n nimi muutettiin Keliber Oy:ksi.

Yhtiöllä on tällä hetkellä Syväjärven (2019) ja Läntän kaivosluvan lisäksi hallussaan useita malminetsintälupia ja valtauksia Keski-Pohjanmaan laajassa litiumprovinssissa. Nykyisin suurimman osan yhtiöstä omistavat suomalaiset sijoitusyhtiöt ja yksityissijoittajat. Yhtiön suurin yksittäinen omistaja yli 24% osuudella on Suomen Malmijalostus Oy. Muita merkittäviä omistajia ovat Norjalainen Nordic Mining ASA, Jorma Takanen ja Mine Invest.