Litiumhankkeen aikataulu

Rakentamista valmistelevat työt on aloitettu Syväjärven kaivosalueella ja litiumkemiantehtaan tontilla vuodenvaihteessa 2021-2022. Varsinainen rakennusvaihe on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon aikana.