Rapasaari

Rapasaaren spodumeenipegmatiittiesiintymä sijaitsee Kaustisen ja Kokkolan kuntien rajan läheisyydessä, noin kolme kilometriä Syväjärveltä kaakkoon.

Rapasaaren esiintymän löysi Geologian tutkimuskeskus (GTK) vuonna 2009. GTK:n tekemät tutkimukset sisälsivät lohkarekartoitusta, moreeninäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia ja mineralogisia tutkimuksia sekä vuosina 2009–2011 timanttikairausta.

Keliber hankki oikeudet Rapasaaren esiintymään Työ- ja elinkeinoministeriöltä vuoden 2014 lopussa. Tämän jälkeen yhtiöllä on ollut Rapasaaren alueella useita timanttikairausohjelmia.

Rapasaaren alueen pääkivilajeja ovat kiilleliuskeet ja metagrauvakat, jotka paikoin sisältävät stauroliittia tai andalusiittia. Alueen kivilajeihin kuuluvat myös vulkaanisperäiset intermediääriset metatuffit ja meta-agglomeraatit, sekä kvartsi-sulfidiraitaiset kiilleliuskeet.

Spodumeenipegmatiittijuonet ovat tunkeutuneet Rapasaaren suprakrustisiin kiviin pääosin kerrosmyötäisesti. Esiintymä koostuu useasta pegmatiittijuonesta. Juonten paksuus vaihtelee muutamasta metristä kymmeniin metreihin.

Mineraalivarannot Rapasaari (JORC 2012)

Luokitus

Esiintymä

Mt

Li₂O %

Cutoff

JORC

Mitatut

Rapasaari

2,011

1,13

0,50

2012

Osoitetut

Rapasaari

4,172

0,97

0,50

2012

Mahdollinen

Rapasaari

2,031

1,00

0,50

2012

Yhteensä

8,214

1,02

Rapasaaren uuden mineraalivarantoarvion on laatinut ja raportoinut riippumaton australialainen konsulttiyhtiö Payne Geological Services Pty Ltd. Arvio on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).

Malmivarat – Rapasaari
Luokitus Esiintymä kt Li₂O % JORC
Todennäköinen (avolouhos) Rapasaari 2 448 0,99 2012
Todennäköinen (maanalainen) Rapasaari 1081 1,09 2012
Yhteensä 3 529 1,02

Malmivara-arviot on laatinut Pöyry Finland Oy, Ville-Matti Sepän MSc (geologia) valvoessa arvion laatimista EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä. Arviot on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).