Keliber Facebookissa

Rapasaari

Rapasaaren spodumeenipegmatiittiesiintymä sijaitsee Kaustisen ja Kokkolan kuntien rajan läheisyydessä, noin kolme kilometriä Syväjärveltä kaakkoon.

Rapasaaren esiintymän löysi Geologian tutkimuskeskus (GTK) vuonna 2009. GTK:n tekemät tutkimukset sisälsivät lohkarekartoitusta, moreeninäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia ja mineralogisia tutkimuksia sekä vuosina 2009–2011 timanttikairausta.

Keliber hankki oikeudet Rapasaaren esiintymään Työ- ja elinkeinoministeriöltä vuoden 2014 lopussa. Tämän jälkeen yhtiöllä on ollut Rapasaaren alueella useita timanttikairausohjelmia.

Rapasaaren alueen pääkivilajeja ovat kiilleliuskeet ja metagrauvakat, jotka paikoin sisältävät stauroliittia tai andalusiittia. Alueen kivilajeihin kuuluvat myös vulkaanisperäiset intermediääriset metatuffit ja meta-agglomeraatit, sekä kvartsi-sulfidiraitaiset kiilleliuskeet.

Spodumeenipegmatiittijuonet ovat tunkeutuneet Rapasaaren suprakrustisiin kiviin pääosin kerrosmyötäisesti. Esiintymä koostuu useasta pegmatiittijuonesta. Juonten paksuus vaihtelee muutamasta metristä kymmeniin metreihin.

Mineraalivarannot – Rapasaari
Luokitus Esiintymä kt Li₂O % Cutoff JORC
Osoitetut Rapasaari 4 430 1,13 0,50 2012
Mahdollinen Rapasaari 170 1,46
Malmivarat – Rapasaari
Luokitus Esiintymä kt Li₂O % JORC
Todennäköinen (avolouhos) Rapasaari 2 448 0,99 2012
Todennäköinen (maanalainen) Rapasaari 1081 1,09 2012
Yhteensä 3 529 1,02

Mineraalivarannot (JORC 2012) Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM (CP)) 16.5.2018. Malmivarat (JORC 2012) Ville-Matti Seppä (EurGeol (QP)) 14.6.2018. Mineraalivarannot on laskettu Li₂O 0,5 % cutoffilla. Malmivarat sisältyvät mineraalivarantoihin.