Leviäkangas

Leviäkankaan spodumeenipegmatiitti sijaitsee Kaustisella noin 55 km Kokkolasta kaakkoon.

Suomen Mineraali Oy tutki Leviäkankaan pegmatiitteja (tunnettiin aikaisemmin nimellä Vintturi) 1960-luvulla. Tutkimuksia jatkoi 1980-luvulla Paraisten Kalkki Oy. Myöhemmin 2000-luvulla Geologian tutkimuskeskus tutki aluetta lohkarekartoituksen, geofysiikan ja kairauksen avulla.

GTK:n tekemän tulkinnan mukaan Leviäkankaan spodumeenipegmatiittijuonen paksuus vaihtelee yhdestä kahteenkymmeneen metriin sen oletetulla 500 metrin matkalla.

Keliber Oy on jatkanut tutkimuksia Leviäkankaan alueella kairauksilla vuosina 2012–2014.

Mineraalivarannot – Leviäkangas
Luokka Esiintymä kt Li₂O % Cutoff JORC
Mitatut Leviäkangas 190 1,14 0,50 2012
Mahdolliset Leviäkangas 278 0,90 0,50 2012
Yhteensä Leviäkangas 468 1,00

Malmivara-arviot on laatinut Pöyry Finland Oy, Ville-Matti Sepän MSc (geologia) valvoessa arvion laatimista EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä. Leviäkankaan mineraalivarantoarviot ovat laatineet Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM). Arviot on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).