Keliber Facebookissa

Leviäkangas

Leviäkankaan spodumeenipegmatiitti sijaitsee Kaustisella noin 55 km Kokkolasta kaakkoon.

Suomen Mineraali Oy tutki Leviäkankaan pegmatiitteja (tunnettiin aikaisemmin nimellä Vintturi) 1960-luvulla. Tutkimuksia jatkoi 1980-luvulla Paraisten Kalkki Oy. Myöhemmin 2000-luvulla Geologian tutkimuskeskus tutki aluetta lohkarekartoituksen, geofysiikan ja kairauksen avulla.

GTK:n tekemän tulkinnan mukaan Leviäkankaan spodumeenipegmatiittijuonen paksuus vaihtelee yhdestä kahteenkymmeneen metriin sen oletetulla 500 metrin matkalla.

Keliber Oy on jatkanut tutkimuksia Leviäkankaan alueella kairauksilla vuosina 2012–2014.

Mineraalivarannot – Leviäkangas
Luokka Esiintymä kt Li₂O % Cutoff JORC
Todennäköiset Leviäkangas 190 1,14 0,50 2012
Mahdolliset Leviäkangas 300 0,90 0,50 2012

Leviäkankaan mineraalivarannot (JORC 2012) 20.6.2017 Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM (CP)). Mineraalivarannot on laskettu Li₂O 0,5 % cut-offilla.