Keliber Facebookissa

Länttä

Läntän spodumeenipegmatiittiesiintymä sijaitsee Kokkolassa Ullavan kaupunginosassa noin 60 km kaakkoon Kokkolan kaupungin keskustasta.

Läntän esiintymän löysi Suomen Mineraali Oy 1960-luvun alussa. Paraisten Kalkkivuori Oy tutki esiintymää ja teki timanttikairauksia vuosina 1963–1967. Jatkuvatoimisia rikastuskokeita, metallurgisia tutkimuksia ja kokeita litiumsuolojen valmistamiseksi tehtiin vuosina 1978 ja 1980. Partek Oy (entinen Paraisten Kalkkivuori) luopui kaivosoikeuksistaan 1982.

Keliber on jatkanut Läntän esiintymän tutkimuksia timanttikairausohjelmilla vuosina 2004–2005 ja 2011–2013. Läntässä on tehty myös koelouhintoja rikastuskokeita ja metallurgisia testejä varten. Viimeisin koelouhinta toteutettiin kesällä 2013. Esiintymän pääjuonesta louhittiin malmia kahdesta eri kohdasta noin 300 tonnia.

Läntän pegmatiitti on tyyppiesimerkki homogeenisesta albiitti-spodumeenipegmatiitista. Esiintymä muodostuu kahdesta pääjuonesta. Juonten paksuus on maksimissaan noin kymmenen metriä. Pääjuonten yhteydessä esiintyy pieniä pääjuonten kanssa samansuuntaisia ohuempia juonia.

Alueella sivukivenä esiintyy sekä intermediäärisiä-mafisia metavulkaniitteja että metamorfoituneita sedimenttikiviä (metagrauvakka, kiilleliuske). Pegmatiittijuonet ovat koillis-lounaissuuntaisia lähes pystyjä kaatuen 70° kaakkoon.

Mineraalivarannot – Länttä
Luokitus Esiintymä kt Li₂O % Cutoff JORC
Yhteensä 1 330 1,04
Mitatut Länttä 420 1,09 0,50 2012
Osoitetut Länttä 910 1,02 0,50 2012
Malmivarat – Länttä (avolouhos)
Luokitus Esiintymä kt Li₂O % JORC
Todetut ja todennäköiset 250 0,92
Todetut Länttä 164 0,96 2012
Todennäköiset Länttä 86 0,84 2012
Malmivarat – Länttä (maanalaiset)
Luokitus Esiintymä kt Li₂O % JORC
Todetut ja todennäköiset 827 0,85
Todetut Länttä 247 0,83 2012
Todennäköiset Länttä 580 0,85 2012

Mineraalivarannot (JORC 2012) Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM (CP)) 16.5.2018. Malmivarat (JORC 2012) Ville-Matti Seppä (EurGeol (QP)) 14.6.2018. Mineraalivarannot on laskettu Li₂O 0,5 % cut-offilla. Malmivarat sisältyvät mineraalivarantoihin.