Emmes

Emmesin esiintymä sijaitsee Emmesin järven alla ja Emmesin kylässä Kruunupyyn kunnan alueella.

Aluetta on tutkinut Suomen Mineraali Oy ja Partek Oy 1960–1982. Keliber Oy toteutti kairausohjelman vuonna 2014 esiintymän kaakkoisosaan.

Esiintymän tarkimmin tutkittu spodumeenipegmatiittijuoni sijaitsee Emmesin järven alla. Esiintymän järven alla olevan juonen yläosat ovat 5–8 metriä järvenpinnan alapuolella (veden syvyys on keskimäärin 1,5 metriä).

Spodumeenipegmatiittijuoni on luoteis-kaakkosuuntainen ja se kaatuu lounaaseen noin 60–80°. Juonen mitattu pituus on 350 metriä. Emmesin spodumeenipegmatiitti koostuu pääosin mikrokliinistä, plagioklaasista, kvartsista, spodumeenista ja muskoviitista.

Mineraalivarannot – Emmes
Luokitus Esiintymä kt Li₂O % Cutoff JORC
Osoitetut Emmes 1 076 1,22 0,50 2012
Malmivarat – Emmes
Luokitus Esiintymä kt Li₂O % JORC
Todennäköiset Emmes 856 1,01 2012

Malmivara-arviot on laatinut Pöyry Finland Oy, Ville-Matti Sepän MSc (geologia) valvoessa arvion laatimista EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä. Emmesin mineraalivarantoarviot ovat laatineet Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM). Arviot on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves)..