27.12.2018 | Company Announcement / Press release
Keliberin litiumhydroksidipilotin koeajot ovat valmistuneet

Keliber Oy:n ("yhtiö") litiumhydroksidituotantoon liittyvän koeohjelman pilot-koeajot on saatu valmiiksi.

Keliberin litiumhydroksidikoeohjelman pilot-kokeet on saatu valmiiksi aikataulussaan. Outotecin Porin tutkimuskeskuksessa toteutettujen kokeiden aikana tehtiin liuotus-, ioninvaihto- ja kiteytyskokeet sekä laboratorio- että pilot-mittakaavassa. Pilot-kokeiden aikana saatiin valmistettua puhdasta litiumhydroksidia, joka alustavien tuoteanalyysien perusteella on akkulaatuista.

Koeohjelma jatkuu prosessin virtauskaavion optimoinnilla sekä yksityiskohtaisella teknisellä ja taloudellisella selvityksellä litiumhydroksidituotannon toteutettavuuden arvioimiseksi. Yhtiö odottaa, aiemmin ilmoittavansa tiedon mukaisesti, koko koeohjelman valmistuvan Q1 2019 aikana.

”Olemme tyytyväisiä, että olemme pysyneet litiumhydroksidituotannon koeohjelmalle asetetussa tiukassa aikataulussa. Olemme saavuttaneet lopputuotteen laadulle asetetut tavoitteet ja saaneet pilot-kokeiden aikana tuotettua akkulaatuista litiumhydroksidia. Aloitamme välittömästi koeohjelman seuraavat tuotantoprosessin teknis-taloudelliseen suunnitteluun liittyvät vaiheet”, sanoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoja:

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 050 5991 189


27.12.2018 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut