24.3.2022 | Company Announcement / Press release
Keliberin Rapasaaren kaivosalueelle kaivoslupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt kaivosluvan Keliberin Rapasaaren kaivosalueelle 23.3.2022.

Tukes on myöntänyt kaivoslain (621/2011) nojalla kaivosluvan Keliberin Rapasaaren kaivosalueelle. Myönnetyllä luvalla perustetaan Rapasaari-niminen kaivosalue, kaivoslain 19 §:n mukaisesti.

Kaivoslupaa haettiin litiummalmin louhimiseksi Rapasaaren esiintymästä ja rikastamon sijoittamiseksi läheiselle Päivänevan alueelle. Rapasaaren esiintymä sijaitsee vain 2 km kaakkoon Syväjärven esiintymästä, johon liittyvä kaivoslupa on saanut lainvoiman tammikuussa 2019. Nämä kaksi esiintymää sisältävät 82 % Keliberin nykyisistä malmivaroista.

”Olemme tyytyväisiä Tukesin tekemään päätökseen. Rapasaaren kaivoslupa on yksi tärkeä osa litiumhankkeen laajamittaisesta lupaprosessista. Jokainen lupa vie meidät kohti tavoitettamme tuottaa vastuullisesti ja kannattavasti litiumhydroksidia omasta malmista vuonna 2024”, toteaa toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Kaivoslupa ei ole vielä lainvoimainen.

Lisätietoja

Päägeologi Pentti Grönholm, puh. 050 3481 535, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
Toimitusjohtaja Hannu Hautala, puh. 040 712 2432, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet


24.3.2022 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut