31.5.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin varsinainen yhtiökokous 2021 ja hallituksen jäsenten valinta

Keliber Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.5.2021. Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mika Seitovirta (puheenjohtaja), Timo Kärkkäinen (varapuheenjohtaja), Harri Natunen, Karin Tynelius, Richard Stewart ja Robert Van Niekerk. Uutena hallituksen jäseneksi valittiin Ivar S. Fossum. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Mika Seitovirta jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Timo Kärkkäinen hallituksen varapuheenjohtajana.

Keliberin hallituksen järjestäytymiskokous

Keliberin varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus nimitti tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja rahoitusvaliokunnan sekä uuden teknisen valiokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokunta jatkaa entisellä kokoonpanolla. Siihen kuuluvat Timo Kärkkäinen (puheenjohtaja), Mika Seitovirta ja Karin Tynelius.

Myös hallituksen palkitsemisvaliokunta jatkaa entisellä kokoonpanolla. Jäsenet ovat Mika Seitovirta (puheenjohtaja), Harri Natunen ja Karin Tynelius.

Hallituksen rahoitusvaliokuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Mika Seitovirta (puheenjohtaja), Timo Kärkkäinen, Richard Stewart ja Ivar S. Fossum.

Hallituksen uuteen tekniseen valiokuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Harri Natunen (puheenjohtaja), Robert Van Niekerk ja Ralph Lombard Sibanye Stillwater Limitedin edustajina ja Ville Miettinen Suomen Malmijalostus Oy:n edustajana.

Lisätietoja:

Hannu Hautala, toimitusjohtaja, puh. 040 712 2432


31.5.2021 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut