16.5.2018 | Company Announcement / Press release
Keliberin mineraalivarannoissa merkittävä kasvu

Keliberin osoitetut ja mitatut mineraalivarannot ovat kasvaneet aktiivisen kairausohjelman tuloksena 17 %, lähes 9,5 miljoonaan tonniin.

Keliber Oy (”yhtiö”) on jatkanut syväkairausohjelmaansa H2 2017 aikana sekä koko alkuvuoden 2018. Kairauksia on tehty Rapasaaren, Syväjärven ja Emmesin litiumesiintymien alueilla yhteensä 11,4 km. Kairausohjelman tuloksena yhtiön JORC 2012 -luokittelun mukaiset mitatut ja osoitetut (measured and indicated) mineraalivarantoarviot ovat kasvaneet 1,408 miljoonaa tonnia (17 %) kesäkuussa 2017 esitetyistä arvioista. Merkittävin kasvu osoitetuissa mineraalivarannoissa, lähes miljoona tonnia, on tapahtunut Rapasaaren litiumesiintymässä. Kun mukaan luetaan myös mahdolliset mineraalivarannot -luokka, on yhtiön mineraalivarantojen kokonaismäärä yhteensä 10 miljoonaa tonnia.

Keliber Oy:n uudet JORC 2012 -luokittelun mukaiset mineraalivarannot, käyttäen 0,50 % Li2O cut off -arvoa ovat:

Mineraalivarantoarvio (miljoonaa tonnia), 16.5.2018
Mt Länttä Syväjärvi Outovesi Rapasaari Leviäkangas Emmes Yhteensä Pitoisuus (Li2O %)
Varannot (luokka):
Mitatut 0,422 0,788 - - - - 1,210 1,24
Osoitetut 0,906 1,382 0,281 4,429 0,190 1,075 8,263 1,15
Yhteensä 1,328 2,170 0,281 4,429 0,190 1,075 9,473
Pitoisuus (Li2O %) 1,04 1,24 1,43 1,13 1,14 1,22 1,16 1,16
Mahdolliset - 0,057 - 0,174 0,300 - 0,531 1,08


Rapasaaren, Syväjärven, Läntän, Leviäkankaan ja Outoveden litiumesiintymät sijaitsevat Kaustisen ja Kokkolan kuntien alueella ja Emmesin esiintymä Kruunupyyn kunnassa noin 15 - 25 kilometrin etäisyydellä yhtiön suunnitellulta Kalaveden rikastamolta. Syväjärven ja Outoveden esiintymät ovat hyödynnettävissä avolouhintana, Rapasaaren ja Läntän esiintymät puolestaan avolouhintana ja maanalaisena toimintana. Emmesin esiintymällä louhinta tulee tapahtumaan maanalaisena.Yhtiö jatkaa kairausohjelmaansa Rapasaaren, Syväjärven ja Leviäkankaan esiintymien alueilla H2 2018 aikana.

Rapasaaren kohteella kairaukset keskittyvät esiintymän pohjois- ja eteläosiin. Syväjärvellä ja Leviäkankaalla kairataan pääosin malmijuonten pohjoisia jatkeita. Yhtiön JORC 2012 -koodin mukainen malmivara-arvio päivitetään yhtiön litiumprojektia koskevan lopullisen kannattavuusselvityksen julkistamisen yhteydessä.Mineraalivarantoarviot (JORC 2012) ovat laatineet 16.5.2018 Markku Meriläinen (MAusIMM) ja Pekka Lovén (MAusIMM(CP)).

”Olemme tyytyväisiä kairausohjelmamme tuloksiin. Varannot ovat kasvaneet kaikissa kairaamissamme kohteissa. Eritoten Rapasaaren esiintymän osalta mineraalivarantojen kehitys on erinomaista”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

”Arvioimme, että Rapasaaren esiintymän alueella ja sen läheisyydessä on vielä huomattavaa lisäpotentiaalia. Samoin Syväjärven esiintymän osalta näemme hyvän mahdollisuuden mineraalivarantojen positiiviselle kehittymiselle tulevaisuudessa. Jatkamme kairausohjelmaamme sekä Rapasaarella että Syväjärvellä kuluvan vuoden aikana”, toteaa yhtiön päägeologi Pentti Grönholm.

Lisätietoja:

Päägeologi Pentti Grönholm, puhelin +358 (0)50 3481 535
Toimitusjohtaja Pertti Lamberg, puhelin +358 (0)50 5991 189


16.5.2018 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Materiaalipankki