7.10.2020 | Company Announcement / Press release
Uusi pitkän aikavälin kannustinohjelma Keliberin avainhenkilöstölle

Keliberin hallitus on päättänyt käynnistää pitkän aikavälin kannustinohjelman Keliberin avainhenkilöstölle. Pitkän aikavälin kannustinohjelma 20202026 tarjoaa avainhenkilöstölle mahdollisuuden ansaita Keliberin osakkeita palkkiona hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta.Pitkän aikavälin kannustinohjelma koostuu kolmesta ansaintajaksosta; Vuosien 2020–2022, 2020–2024 ja 2020–2026 tavoitteet, jotka hallitus on asettanut Keliberin projektisuunnitelman perusteella.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmasta ansaitut nettopalkkiot maksetaan Keliberin osakkeina kahdessa erässä vuosina 2023–2028, minkä tarkoituksena on rakentaa pitkäaikaista omistusta yhtiön avainhenkilöille. Pitkän aikavälin kannustinohjelmasta maksettuja palkkio-osakkeita ei voi myydä ilman yhtiön lupaa ennen 1.1.2026, mikä varmistaa osakkeenomistajien pitkän aikavälin yhdenmukaiset tavoitteet ja jatkuvan motivaation kohti osakkeenomistajien pitkän aikavälin arvonluontia.

Palkkion maksamiseen tarvittavat osakkeet siirretään tai lasketaan liikkeeseen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla. Hallituksella on myös oikeus päättää, että palkkiot maksetaan kokonaan tai osittain rahana.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmassa on palkkakatto. Yhtiön pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista kalenterivuoden aikana maksetut palkkiot eivät saa ylittää 100% johtoryhmän jäsenen vuosipalkasta ja 70% muun avainhenkilön vuosipalkasta. Pitkän aikavälin kannustinohjelmasta maksettavia palkkioita pienennetään, jos palkkion yläraja saavutetaan.


7.10.2020 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut